ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

end of the line

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -end of the line-, *end of the line*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end of the line[IDM] ขั้นสุดท้าย, See also: จุดจบ, ความตาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
end of the lineHe stood at the end of the line.
end of the lineI took my stand at the end of the line.

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん詰り;どん詰まり[どんづまり, dondumari] (n) (uk) (dead) end; end of the line [Add to Longdo]
一巻の終わり;一巻の終り[いっかんのおわり, ikkannoowari] (exp) the end of the line; the end of the road; curtains [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top