ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encyst

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encyst-, *encyst*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encyst[VI] ถูกห่อหุ้มไว้ภายในถุงเนื้อเยื่อ
encyst[VT] ห่อหุ้มไว้ภายในถุงเนื้อเยื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encysted-มีถุงหุ้ม, -มีปลอกหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encysted pleurisy; pleurisy, sacculatedเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีถุงน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encystic abscessฝีถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encystmentการสร้างถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encystฝังตัว,สร้างถุงซีสล้อมรอบตัว [การแพทย์]
Encystedเป็นถุง [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top