ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encumber with

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encumber with-, *encumber with*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา encumber with มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *encumber with*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encumber with[PHRV] ทำให้ระเกะระกะไปด้วย, See also: ทำให้เต็มไปด้วย, ทำให้รกไปด้วย
encumber with[PHRV] กีดขวาง, See also: กั้นขวางด้วย, ถ่วงด้วย, ทำให้เป็นภาระด้วย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschulden | verschuldet | verschuldeteto encumber with debts | encumbers with debts | encumbered with debts [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top