ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encroach upon

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encroach upon-, *encroach upon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encroach upon[PHRV] รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach on

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ทับ[v.] (thap) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon   FR: superposer

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encroach upon
   v 1: to intrude upon, infringe, encroach on, violate; "This new
      colleague invades my territory"; "The neighbors intrude on
      your privacy" [syn: {intrude on}, {invade}, {obtrude upon},
      {encroach upon}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

encroach upon ( EH0 N K R OW1 CH AH0 P AA1 N)

 


  

 
encroach upon
 • รุกล้ำ: ยื่นเข้าไป, บุกรุก [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top