ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enclave

AA1 N K L EY2 V   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enclave-, *enclave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enclave[N] ประเทศหรือดินแดนเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมและเชื้อชาติแตกต่างจากดินแดนอื่นที่ล้อมรอบอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enclave(เอน'เคลฟว) n. ประเทศที่มีดินแดนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยดินแดนของประเทศอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enclaveดินแดนแทรก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enclavementการบีบรัด, การรัดติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enclave projectโครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้) [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The world's greatest game designer is here in person, to lead you, our first test enclave through her newest creation, eXistenZ, by Antenna.นักออกแบบเกม ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกใบนี้ อยู่ที่นี่ บุคคลที่จะนำคุณสู่วงล้อม ทดสอบครั้งแรกของเรา สู่การสร้างสรรค์ใหม่ล่าสุด เอ็กซิสเทนส์ โดยบ.เอนเนน่า eXistenZ (1999)
That means that for our first-wave test enclave, we need 1 2 volunteers who will port into these slave units with the game-pod goddess herself.นั่นหมายถึงคลื่นลูกแรกของเราสำหรับวงล้อมทดสอบ เราต้องการอาสาสมัคร 12 ท่าน ผู้ซึ่งมีพอร์ทในหน่วยรอง ด้วยเกม-พอด eXistenZ (1999)
But because so many countries are now in the game of creating these free trade enclaves they have to keep providing more and more incentives for companies to come to their little denationalized pocket.แต่เพราะมีมากมายหลายประเทศเข้ามาเล่นเกมนี้ แข่งกันสร้างเขตพิเศษการค้าเสรีขึ้นมา แย่งกันเสนอเงื่อนไขพิเศษให้มากกว่าคนอื่น The Corporation (2003)
An enclave of trustafarians and children of celebritiesสิ่งที่ถูกปิดล้อมความเชื่อ และ เด็กๆคนดัง New Haven Can Wait (2008)
the high-desert enclave that served as a company town for the workers and their families.มันเหมาะที่จะเปนเมืองธุรกิจ เพื่อคนทำงาน และครอบครัวของเค้า Desert Cantos (2009)
You use your tax-exempt religious institution as an anti-vampire terrorist enclave.พวกคุณใช้สถาบันศาสนา เป็นแหล่งซ่องสุมก่อการร้ายต่อต้านแวมไพร์ I Will Rise Up (2009)
Well, we actually got a small bump in the liberal enclaves from this David Clarke thing.ในที่สุดเราก็พอจะได้ ประโยชน์จากเรื่องเดวิด คลาร์กนี่บ้าง Masquerade (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCLAVE    AA1 N K L EY2 V
ENCLAVE    EH1 N K L EY2 V
ENCLAVES    AA1 N K L EY2 V Z
ENCLAVES    EH1 N K L EY2 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enclave    (n) ˈɛnklɛɪv (e1 n k l ei v)
enclaves    (n) ˈɛnklɛɪvz (e1 n k l ei v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enklave {f} | Enklaven {pl}enclave | enclaves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飛び地(P);飛地[とびち, tobichi] (n) scattered landholdings; detached land; enclave; exclave; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enclave
      n 1: an enclosed territory that is culturally distinct from the
           foreign territory that surrounds it

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top