ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchantment

EH0 N CH AE1 N T M AH0 N T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchantment-, *enchantment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchantment[N] การลุ่มหลง, See also: การเคลิบเคลิ้ม, การหลงใหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enchantmentn. การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,สิ่งที่ทำให้หลงใหล, Syn. spell,magic

English-Thai: Nontri Dictionary
enchantment(n) การสาป,เสน่ห์,ความลุ่มหลง,ความหลงเสน่ห์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan,on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ! Aladdin (1992)
Of enchantmentof enchantment Hocus Pocus (1993)
Of enchantmentOf enchantment Hocus Pocus (1993)
- Spells, enchantments.- คาถาอาคม - ใช่แล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
...Until the sun went went down ...and they saw that their daughter was cursed with a freightful enchantment ...that took hold each and every night.... ... ... Shrek 2 (2004)
One goat and a small enchantment. Hardly extravagant.แค่เสกแพะกับคาถานิดหน่อยไม่ได้ใช้มั่วเลยนะ Stardust (2007)
"Let me get lost in this enchantment.""มาทำให้ฉันหลงในการหลงใหลครั้งนี้" Heyy Babyy (2007)
Worse yet, it didn't come out of some super lab in Mexico we're thinking this was cooked here in the Land of Enchantment.แย่ลงไปกว่านั้น มันไม่ได้ผลิตออกมาจากฐานผลิตชั้นเทพในเม็กซิโก เราคิดว่ายาไอว์พวกนี้ผลิตขึ้นที่นี่ ชายแดนเม็กซิโกและสหรัฐ Cancer Man (2008)
This man, Thomas James Collins, is adjudged guilty of conspiring to use enchantments and magic.ชายคนนี้ โทมัส เจมส์ คอลลินส์ ถูกตัดสินให้มีความผิด ฐาน ทำสเน่ห์ และเวทย์มนต์ The Dragon's Call (2008)
I need hardly tell you that the practice of any form of enchantments will get you killed.ลุงกำชับเธอไว้เลยนะ ถ้ามีคนเห็นเธอใช้ความสามารถของ เวทย์มนต์ ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตาม Nมันจะทำให้เธอต้องถูกประหารนะ The Dragon's Call (2008)
I'm looking for material evidence suggesting use of enchantments.ข้ากำลังตามหาหลักฐานของการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
I'm arresting you for crimes in contravention to the laws of Camelot, that you did practice enchantments.ข้าขอจับกุมเจ้าในข้อหากระทำการฝ่าฝืนกฏหมายของคาเมลอต นั่นคือการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enchantmentDistance lends enchantment to the view.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลง[N] infatuation, See also: enchantment, bewitchment, fascination, Syn. ความคลั่งไคล้, ความมัวเมา, Example: กฤษมีเมียสาวคราวลูก เขาให้ความรัก และความหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness   FR: charme [m] ; attrait [m] ; fascination [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCHANTMENT    EH0 N CH AE1 N T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enchantment    (n) ˈɪntʃˈaːntmənt (i1 n ch aa1 n t m @ n t)
enchantments    (n) ˈɪntʃˈaːntmənts (i1 n ch aa1 n t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魔法[mó fǎ, ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, ] enchantment; magic, #5,495 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezauberung {f}; Verzauberung {f} | Bezauberungen {pl}; Verzauberungen {pl}enchantment | enchantments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n,vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enchantment
   n 1: a feeling of great liking for something wonderful and
      unusual [syn: {captivation}, {enchantment}, {enthrallment},
      {fascination}]
   2: a psychological state induced by (or as if induced by) a
     magical incantation [syn: {enchantment}, {spell}, {trance}]
   3: a magical spell [syn: {enchantment}, {bewitchment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top