ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encephalomyelitis

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encephalomyelitis-, *encephalomyelitis*, encephalomyeliti
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encephalomyelitis[N] การที่สมองและไขสันหลังอักเสบ, See also: การอักเสบของสมองและไขสันหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encephalomyelitisn. ภาวะสมองและไขสันหลังอักเสบ., See also: encephalomyelitic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encephalomyelitisสมองและไขสันหลังอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encephalomyelitisสมองและไขสันหลังอักเสบ,ไขสันหลังอักเสบ,การอักเสบของสมองและไขสันหลัง,ไขสันหลังอักเสบ [การแพทย์]
Encephalomyelitis, Allergicสมองและไขสันหลังอักเสบจากภูมิแพ้ [การแพทย์]
Encephalomyelitis, Measlesสมองและไขสันหลังอักเสบในโรคหัด [การแพทย์]
Encephalomyelitis, Postvaccinalโพสท์แวคซีนาลเอนเซฟาโลมัยอีไลติส [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急性散在性脳脊髄炎[きゅうせいさんざいせいのうせきずいえん, kyuuseisanzaiseinousekizuien] (n) acute disseminated encephalomyelitis; ADEM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  encephalomyelitis
      n 1: inflammation of the brain and spinal cord

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top