ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enameling

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enameling-, *enameling*, enamel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enameling[N] การเคลือบ, See also: กระบวนการเคลือบ, Syn. enamel work

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enameling(อิแนม'มะลิง) n. การเคลือบ,งานเคลือบ,ศิลปะการเคลือบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลือบ[N] coating, See also: enameling, Example: เพื่อป้องกันการซึมของน้ำเขาจึงทำการเคลือบผิวของอ่างน้ำ, Thai definition: การไล้ ทา หรือพอกผิวเดิมด้วยของเหลวบางชนิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emaillierofen {m}; Farbenschmelzofen {m}enameling furnace; enamelling furnace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瀬戸引き[せとびき, setobiki] (n) enameling; enamelware [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top