ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enamel

AH0 N AE1 M AH0 L   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enamel-, *enamel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enamel[VT] เคลือบ, See also: ฉาบ, หุ้ม, ลงยา, Syn. coat, varnish, veneer
enamel[N] ชั้นนอกของฟัน, See also: เคลือบฟัน
enamel[N] สิ่งเคลือบ, See also: สิ่งที่ใช้เคลือบโลหะ แก้ว, กระเบื้อง, Syn. coating, varnish, veneer
enameling[N] การเคลือบ, See also: กระบวนการเคลือบ, Syn. enamel work
enamelware[N] เครื่องเคลือบ, Syn. porcelain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enamel(อิแนม'เมิล) {enamel (l) ed,enamel (l) ing,enamels} n. สิ่งเคลือบ,เคลือบฟันซึ่งเป็นสารที่แข็งที่สุดของร่างกาย,ภาชนะเคลือบ,เครื่องเคลือบ. vt. เคลือบ,ลงยา,ระบายสี., See also: enameler n. ดูenamel enameller n. ดูenamel enamelist n.ดูenamel namel
enameling(อิแนม'มะลิง) n. การเคลือบ,งานเคลือบ,ศิลปะการเคลือบ
enamelling(อิแนม'มะลิง) n. การเคลือบ,งานเคลือบ,ศิลปะการเคลือบ
enamelware(อิแนม'มัลแวร์) n. ภาชนะเคลือบเครื่องเคลือบ,กะละมัง
nail enamelยาทาเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
enamel(n) วัตถุเคลือบ,เครื่องเคลือบ,ภาชนะเคลือบ,วัตถุลงยา
enamel(vt) เคลือบ,ลงยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enamelการลงยา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enamelเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
enamel organ; dental organ; odontogenic organอวัยวะสร้างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
enamel pearlไข่มุกเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
enamel projectionส่วนยื่นเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enamelผิวเคลือบฟัน,อีนาเมล,เคลือบฟัน,ผิวฟัน,ชั้นเคลือบฟัน,ฟันส่วนชั้นเคลือบ [การแพทย์]
Enamelสารเคลือบ,เคลือบ [การแพทย์]
Enamel and enamelingการลงยา [TU Subject Heading]
Enamel Hypoplasiaฟันมีสีเหลืองน้ำตาลและผุง่าย,เคลือบฟันไม่สมบูรณ์แข็งแรง,เคลือบฟันไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Enamel Rodแท่งเคลือบฟัน [การแพทย์]
Enameled wareเครื่องลงยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know nothing about enamelware. Do you ?ฉันไม่รู้เรื่องเคลือบโลหะเลย Schindler's List (1993)
200 kilos of enamelware a month, to begin in July and to continue for one year.ภาชนะ 200 กิโลต่อเดือน Schindler's List (1993)
An enamelware factory over at, uh, Lipowa Street.ร.ง.ภาชนะเคลือบที่ถนนลิโพวา Schindler's List (1993)
[ Foreman ] Now, dip the basin with the tongs... into the enamel solution.แล้วคีบภาชนะจุ่มในสารเคลือบ Schindler's List (1993)
manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use.จะผลิตอุปกรณ์เคลือบ... คุณภาพเยี่ยม... ดีไซน์ยอด Schindler's List (1993)
I promise to learn everything about enamelware production.- ผมจะฝึกทำทุกอย่าง Schindler's List (1993)
Enamelware.ป้าอายุเท่าไหร่ Schindler's List (1993)
I'm from Home Equipment Company over on Summer, and we have a lot of enamel colors that you can choose from that we can...ผมมาจากบริษัทโฮม อีควิปเม้นท์ ช่วงฤดูร้อน,เรามีสินค้ามากมา.. สีเคลือบ, สามารถเลือกจาก Walk the Line (2005)
One thought I had was enamel: Bangles, pendants, earrings...ฉันคิดถึงพวกกำไล จี้ ต่างหูลงยา... The Devil Wears Prada (2006)
There's no reason that ink couldn't be introduced to the enamel.ไม่มีเหตุผลหรอก ที่น้ำหมึกจะไปเกาะบน สารเคลือบฟันได้ The Bones That Weren't (2010)
The enamel on the lingual surface was eroded, exposing the dentin and...เคลือบผิวฟันด้านติดกับลิ้นถูกกร่อน ทำให้เนื้อฟันหลุดออกมา The Diamond in the Rough (2013)
But the flame wasn't hot enough to burn enamel.เเต่ไฟก็ยังร้อนไม่พอที่จะเผาผลาญผิวชั้นนอกของฟันได้ Proteus (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลือบ[V] enamel, See also: coat, decorate, cover, Syn. ฉาบ, หุ้ม, ทา, พอก, Example: ช่างหล่อเคลือบส่วนที่เป็นโลหะไว้ด้วยขี้ผึ้ง, Thai definition: พอกผิวเดิมด้วยของเหลวบางชนิด แล้วทิ้งไว้ให้เย็นจนแข็งตัว
เคลือบ[V] coat, See also: enamel, decorate, cover, Syn. ฉาบ, หุ้ม, ทา, พอก, Example: สารประเภทหล่อลื่นแผ่นพลาสติกที่ผ่านการเคลือบแล้วนั้นจะถูกทำให้แห้งสนิท, Thai definition: ทาผิวนอกด้วยน้ำยาเคมีแล้วใช้ความร้อนอบให้น้ำยาเกาะแน่น
เคลือบฟัน[V] enamel, See also: cover dental by fluoride, Example: สมศักดิ์มีนัดกับหมอฟันเพื่อจะไปเคลือบฟันสัปดาห์หน้า
เคลือบฟัน[N] enamel, See also: covering of the crown of a tooth, Example: เขามีเคลือบฟันที่แข็งแรงฟันจึงไม่ผุง่าย, Thai definition: ผิวนอกของฟันที่หุ้มเนื้อฟันอยู่
ลงยา[V] enamel, Syn. ลงถมยาสี, Thai definition: ใช้สารเคมีใส่ลงในพื้นที่เป็นร่องระหว่างลวดลายในเครื่องเงิน แล้วใช้ความร้อนอบให้น้ำยาติดและให้พื้นเป็นสีต่างๆ
กะละมัง[N] basin, See also: enameled basin, enameled bowl, enamelware, Example: เราซักผ้าในกะละมัง, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชามอ่างหรือถาดเป็นต้น ทำด้วยโลหะเคลือบ
การเคลือบ[N] coating, See also: enameling, Example: เพื่อป้องกันการซึมของน้ำเขาจึงทำการเคลือบผิวของอ่างน้ำ, Thai definition: การไล้ ทา หรือพอกผิวเดิมด้วยของเหลวบางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware   FR: bassine émaillée [f]
เคลือบ[v.] (khleūap) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over   FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
เคลือบฟัน[v. exp.] (khleūap fan) EN: enamel   
กระเบื้องเคลือบ[n. exp.] (krabeūang khleūap) EN: glazed tile ; painted pottery ; enameled tile   
ลงยา[n.] (longyā) EN: enamel   FR: émail [m]
ลงยา[v.] (longyā) EN: enamel   FR: émailler
ราชาวดี[n.] (rāchāwadī) EN: enamel for gold or silver ; king of glazing   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENAMEL    AH0 N AE1 M AH0 L
ENAMELS    AH0 N AE1 M AH0 L Z
ENAMELED    AH0 N AE1 M AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enamel    (v) ˈɪnˈæml (i1 n a1 m l)
enamels    (v) ˈɪnˈæmlz (i1 n a1 m l z)
enamelled    (v) ˈɪnˈæmld (i1 n a1 m l d)
enamelling    (v) ˈɪnˈæməlɪŋ (i1 n a1 m @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搪瓷[táng cí, ㄊㄤˊ ㄘˊ, ] enamel, #44,006 [Add to Longdo]
珐琅[fá làng, ㄈㄚˊ ㄌㄤˋ, / ] enamel, #52,164 [Add to Longdo]
珐琅[fà láng, ㄈㄚˋ ㄌㄤˊ, / ] enamel, #52,164 [Add to Longdo]
[fà, ㄈㄚˋ, / ] enamel ware; cloisonne ware, #72,064 [Add to Longdo]
光漆[guāng qī, ㄍㄨㄤ ㄑㄧ, ] enamel [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emailgeschirr {n}enamel ware [Add to Longdo]
Lack {m}; Emaillelack {m}enamel varnish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エナメル[, enameru] (n) enamel; (P) [Add to Longdo]
エナメルドグラス[, enamerudogurasu] (n) enameled glass [Add to Longdo]
エナメルペイント[, enamerupeinto] (n) enamel paint [Add to Longdo]
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
エナメル線[エナメルせん, enameru sen] (n) enameled wire [Add to Longdo]
ネイルエナメル;ネールエナメル[, neiruenameru ; ne-ruenameru] (n) nail enamel [Add to Longdo]
ホーローウェア[, ho-ro-uea] (n) (See 琺瑯) hollowware, esp. enamelled castiron pots, pans, etc. [Add to Longdo]
焼付け;焼き付け[やきつけ, yakitsuke] (n) (1) printing (e.g. photos); (2) glazing; enamelling; baking [Add to Longdo]
色絵[いろえ, iroe] (n) (1) painting; colored artwork; coloured artwork; (2) overglaze enamels (on pottery) [Add to Longdo]
瀬戸引き[せとびき, setobiki] (n) enameling; enamelware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enamel
   n 1: hard white substance covering the crown of a tooth [syn:
      {enamel}, {tooth enamel}]
   2: a colored glassy compound (opaque or partially opaque) that
     is fused to the surface of metal or glass or pottery for
     decoration or protection
   3: a paint that dries to a hard glossy finish
   4: any smooth glossy coating that resembles ceramic glaze
   v 1: coat, inlay, or surface with enamel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top