ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

en arriere

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -en arriere-, *en arriere*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
en arriere(อานนะเยอ') ไปข้างหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างหลัง[prep.] (khānglang) EN: behind ; in the rear ; in the back (of) ; to the rear (of)   FR: derrière ; en arrière
หงาย[v.] (ngāi) EN: turn face up ; supine ; turn right side up ; lie face up ; lay face up ; be supine   FR: pencher en arrière
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress   FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถอยหลัง[adv.] (thøi lang) EN: aback   FR: à reculons ; en arrière
ถอก[v.] (thøk) EN: draw back   FR: tirer en arrière
ย้อนกลับ[v. exp.] (yønklap) EN: turn back ; return ; retrace ; go back   FR: revenir en arrière

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top