ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empyema

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empyema-, *empyema*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empyema[N] การมีหนองคั่งอยู่ในโพรงของร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empyema(เอมพิอี'มะ) n. การมีหนองเกิดขึ้นในโพรงของร่างกาย (เช่นในทรวงอก), See also: empyemic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empyemaหนองขัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
empyema, thoracicหนองในทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empyemaหนองขังภายใน,โพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนอง,หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด,หนอง,หนองในช่องปอด,หนองภายในเยื่อหุ้มปอด,การมีหนอง,การเกิดหนองในโพรงหรือช่องว่างต่างๆ [การแพทย์]
Empyema, Chronicการเป็นหนองเรื้อรัง [การแพทย์]
Empyema, Thoracicหนองในช่องปอด,หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด [การแพทย์]
Empyema, Tuberculousหนองขังภายในจากวัณโรค,โพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนองจากวัณโรค [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蓄膿症[ちくのうしょう, chikunoushou] (n) empyema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  empyema
      n 1: a collection of pus in a body cavity (especially in the
           lung cavity)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top