ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empty out

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empty out-, *empty out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empty out[PHRV] เทออกให้หมด, See also: เอาออกให้หมด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You tell 'em empty out the register, they don't know what you're talkin' about.คุณบอก 'em ว่างเปล่าออกลงทะเบียนพวกเขาไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดเกี่ยวกับ Pulp Fiction (1994)
I am now officially flying to paris to empty out my office.ตอนนี้ฉันเดินทางไปารีสอย่างเป็นทางการ เพื่อเก็บของ Chuck Versus First Class (2010)
Her head looks like the stuff you empty out of a vacuum cleaner bag.หัวเธอยุ่งจะตาย เธอเทออกให้หมด And the Pretty Problem (2011)
You need to hit the Angel tablet, see if you can find anything on the spell that Metatron used to empty out heaven.นายก็อ่านจารึกเทวทูต ดูว่าพบอะไรเกี่ยวกับคาถาที่เมตาตรอน ใช้ทำลายสวรรค์ Devil May Care (2013)
She and Jeremy planned to empty out the accounts of their so-called charity and run away with the spoils.เธอกับเจเรมีวางแผน ที่จะถอนเงินออกหมดบัญชี ที่พวกเขาเรียกว่ามูลนิธิ แล้วหนีไปกับเงินที่ขโมยไป Reasonable Doubt (2013)
Empty out the supply house! Let's go!เอาของออกจากคลังให้หมด เร็วเข้า Deepwater Horizon (2016)
And look at that, the Boston Marathon running right past Fenway Park, which will soon empty out making the right turn, they're heading up towards Boylston.แล้วดูนั่นสิครับ ขบวนนักวิ่งกำลังผ่าน... เฟนเวย์พาร์คซึ่งกำลังจะว่างเปล่า พวกเขากำลังเลี้ยวขวาไปยังถนนบอยล์สตัน Patriots Day (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
汲み干す;汲干す[くみほす, kumihosu] (v5s,vt) to empty out; to drain out; to pump dry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top