ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empty into

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empty into-, *empty into*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา empty into มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *empty into*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empty into[PHRV] เทจนหมด, See also: รินให้หมด
empty into[PHRV] ไหลลงสู่, Syn. drain into, flow into

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注入[zhù rù, ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ, ] pour in; empty into, #5,079 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top