ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emporium

EH2 M P AO1 R IY0 AH0 M   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emporium-, *emporium*
Possible hiragana form: えんぽりうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emporium[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, Syn. bazaar, shopping center, warehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emporium(เอมพอ'เรียม) n. ศูนย์การค้า,ร้านสรรพสินค้าขนาดใหญ่,ร้านค้าขนาดใหญ่ -pl. emporiums,emporia, Syn. store

English-Thai: Nontri Dictionary
emporium(n) ศูนย์การค้า,ห้างร้าน,ห้างสรรพสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emporiumศูนย์สรรพสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A major pet emporium.ศูนย์จำหน่ายสัตว์เลี้ยง Mannequin: On the Move (1991)
Welcome to D'Arcy Nader's Game Emporium.ขอต้อนรับสู่ศูนย์กลาง เกมของดาร์ซี เนเดอร์ eXistenZ (1999)
Above my meatpie emporium in Fleet Street.ตั้งอยู่เหนือร้านพายเนื้อ ตรงฟรีทสตรีท Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Two men travel back from China, both head straight for the Lucky Cat emporium.ทั้งสองคนกลับมาจากจีน ทั้งคู่เดินตรงไปที่ ร้านขายแมวนำโชค The Blind Banker (2010)
Auntie Em's Garden Emporium.สวนของป้าเอ็ม Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Based out of a Wicca shop not far from here, called Moongoddess Emporium.ไปรวมกลุ่มประทับร่างทรง ไม่ไกลจากที่นี่ ที่ร้านชื่อ ธิดาจันทรา You Smell Like Dinner (2011)
Entered the MoonGoddess Emporium and has not been seen since.เข้าไปในใจกลาง MoodGoddess และก็ไม่เห็นอีกเลยตั้งแต่... Me and the Devil (2011)
What spell did you cast on Eric Northman at MoonGoddess Emporium?คาถาอะไรที่คุณร่ายใส่เอริค นอร์ธแมน ตรงกลางห้องใน MoonGoddess Me and the Devil (2011)
MoonGoddess Emporium.ร้าน มูนก๊อดเดส เอ็มโพเรียม ค่ะ Spellbound (2011)
Don't have it. Everything went straight to the emporium.ไม่มีหรอก ทุกอย่างถูกส่งไปที่ร้านค้าน่ะ The Mentalists (2011)
The emporium?ร้านค้าเหรอ? The Mentalists (2011)
Poor Abed. Is he in his imagination emporium?อาเบดที่น่าสงสาร เขากำลังจินตนาการว่าอยู่ในเอ็มโพเรี่ยมเหรอ? History 101 (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPORIUM    EH2 M P AO1 R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emporium    (n) ˈɪmpˈɔːrɪəʴm (i1 m p oo1 r i@ m)
emporiums    (n) ˈɪmpˈɔːrɪəʴmz (i1 m p oo1 r i@ m z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emporium
   n 1: a large retail store organized into departments offering a
      variety of merchandise; commonly part of a retail chain
      [syn: {department store}, {emporium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top