ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employment agreement

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employment agreement-, *employment agreement*
English-Thai: Longdo Dictionary
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because you signed an employment agreement giving Drecker Publishing the rights to all work product that you create.มันไม่จำเป็นแล้ว เพราะคุณเซ็นในสัญญาการจ้างงาน ที่ให้สิทธิ์กับสำนักพิมพ์เดรกเกอร์ She Knows (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 employment agreement
   n 1: contract between employer and employee [syn: {employment
      contract}, {employment agreement}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

employment agreement ( EH0 M P L OY1 M AH0 N T AH0 G R IY1 M AH0 N T)

 


  

 
employment agreement
 • สัญญาจ้างงาน [LongdoEN]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top