ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employed

EH0 M P L OY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employed-, *employed*, employ, employe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unemployed(อันเอมพลอยดฺ') adj. ไม่มีงานทำ,ตกงาน,ไม่เป็นที่ใช้กันในปัจจุบัน. n. the unemployed ผู้ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
unemployed(adj) ว่างงาน,ตกงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employedผู้มีงานทำ, มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employed populationประชากรที่มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employedA bulldozer was employed for leveling the lane.
employedAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
employedAs he was an honest man, I employed him.
employedHe employed a new maid.
employedHe employed dishonest means in his business.
employedHe had not been employed by the company three years before he become a director.
employedHe had not been employed by the company two years before his linguistic abilities were recognized.
employedHe had not been employed two months before he was fired.
employedHe has employed ten workers.
employedHe is employed in a bank.
employedHe is employed on the farm.
employedHe is the least capable man I have ever employed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกรไร้งาน[kammakøn rai ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
กรรมกรว่างงาน[kammakøn wāng ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
เงินทุนสุทธิ[ngoenthun sutthi] (n, exp) EN: net capital ; capital employed
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ[phū prakøp āchīp itsara] (n, exp) EN: self-employed person
ทำงานอยู่ที่[thamngān yū thī] (v, exp) EN: be employed with  FR: travailler chez
ตกงาน[tok-ngān] (v) EN: be unemployed ; be out of job ; be out of work ; lose one's job ; be redundant  FR: être sans emploi ; être au chomâge
ว่างงาน[wāng-ngān] (x) EN: unemployed ; out of work ; jobless  FR: sans travail ; au chômage

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLOYED EH0 M P L OY1 D
EMPLOYED IH0 M P L OY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employed (v) ˈɪmplˈɔɪd (i1 m p l oi1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufstätige {m,f}; Berufstätigeremployed person [Add to Longdo]
Unselbstständige {m,f}; Unselbstständigeremployed person [Add to Longdo]
teilzeitbeschäftigt {adj}employed part-time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバードクター[o-ba-dokuta-] (n) unemployed person with a PhD (wasei [Add to Longdo]
勤める(P);務める(P)[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) (1) (usu. 勤める) to work (for); to be employed (at); to serve (in); (2) (usu. 務める) to serve (as); to act (as); to fill (the position of); to play the role (of); (3) (usu. 勤める) to conduct a religious service; (P) [Add to Longdo]
産業予備軍[さんぎょうよびぐん, sangyouyobigun] (n) (1) industrial reserve force; (2) the ranks of the unemployed [Add to Longdo]
自営[じえい, jiei] (n,vs,adj-no) independent; self-employed; self-supporting; operating own business; (P) [Add to Longdo]
自営業者[じえいぎょうしゃ, jieigyousha] (n) self-employed person [Add to Longdo]
自由業[じゆうぎょう, jiyuugyou] (n) (See フリーランサー) self-employed profession (e.g. actor, artist); liberal profession [Add to Longdo]
失業者[しつぎょうしゃ, shitsugyousha] (n) unemployed person [Add to Longdo]
失業対策[しつぎょうたいさく, shitsugyoutaisaku] (n) relief work for the unemployed [Add to Longdo]
失業労働者[しつぎょうろうどうしゃ, shitsugyouroudousha] (n) unemployed labor; unemployed labour [Add to Longdo]
失職者[しっしょくしゃ, shisshokusha] (n) unemployed person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 employed
   adj 1: having your services engaged for; or having a job
       especially one that pays wages or a salary; "most of our
       graduates are employed" [ant: {unemployed}]
   2: put to use

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top