ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employ for

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employ for-, *employ for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employ for[PHRV] จ้างให้ทำเพราะ
employ for[PHRV] จ้างให้ทำเพราะ, See also: จ้างให้ทำเนื่องจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employ forI have been in his employ for just twenty years.
employ forIt has become common practise to employ foreigners working abroad from Asian countries as maids.
employ forThey employ foreigners because Japanese workers are in short supply.
employ forThey have been in my employ for five years.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top