ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empennage

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empennage-, *empennage*
Possible hiragana form: えんぺんなげ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา empennage มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *empennage*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empennage[N] ส่วนหางของเครื่องบิน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, ] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit, #36,927 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empennage
   n 1: the rear part of an aircraft [syn: {tail}, {tail assembly},
      {empennage}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

empennage

 


  

 
empennage
 • ส่วนหางของเครื่องบิน[Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
amperage, espionage, impinge, impinged, impinges, impend

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top