ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empathize

EH1 M P AH0 TH AY2 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empathize-, *empathize*
English-Thai: Longdo Dictionary
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, R. empathy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Which is what? - Empathize.ฉันต้องการรายชื่อแขกที่มาเข้าพัก L.D.S.K. (2005)
I have a family too, so I can empathize with his argumentผมก็มีครอบครัว เพราะฉะนั้นผมเข้าใจดี Saw VI (2009)
I need you to empathize with him. Sympathize.ผมอยากให้คุณเห็นอกเห็นใจเขา The Longest Night (2010)
I'm supposed to empathize with you.ฉันควรที่จะเห็นใจคุณ The Longest Night (2010)
Susan, we all empathize with your position, but I don't think it's smart to tell Mike.ซูซาน เราเข้าใจถึงสถานะของเธอดี แต่ฉันไม่คิดว่าเป็นการดีถ้าเธอบอกไมค์ Secrets That I Never Want to Know (2011)
I've listened. I've empathized.ผมฟังและอดทนมาเยอะแล้ว Ring Around the Rosie (2011)
But you can empathize with narcissistsแต่คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่หลงตัวเองได้ใช่ไหม? Apéritif (2013)
- and sociopaths. - I can empathize with anybody.โรคจิตด้วย ผมสามารถเข้าใจได้ทุกคนแหละ Apéritif (2013)
You empathize so completely with the killers Jack Crawford has your mind wrapped around that you lose yourself to them.คุณรับรู้อารมณ์ผู้อื่นโดยสิ้นเชิงมากขนาดนั้น กับนักฆ่าของแจ็ค ครอว์ฟอร์ด จิตใจของคุณถูกพันล้อมรอบ คุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ต่อพวกเขา Trou Normand (2013)
As a hostage negotiator my goal is to understand, and more importantly, to empathize with the captor.ในฐานะของ ผู้ที่เป็นคนเจรจาต่อรอง เป้าหมายของผมคือเข้าใจ และที่สำคัญกว่า คือจดจ่อกับคนร้าย Invisible Leash (2013)
People empathize with that.People empathize with that. Gone Girl (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPATHIZE    EH1 M P AH0 TH AY2 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
掬する[きくする, kikusuru] (vs-s,vt) (1) to scoop up (with both hands); (2) to empathize with; to take into consideration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empathize
   v 1: be understanding of; "You don't need to explain--I
      understand!" [syn: {sympathize}, {sympathise}, {empathize},
      {empathise}, {understand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top