ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emmer

EH1 M ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emmer-, *emmer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emmer(เอม'เมอะ) ข้าวสาลี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMMER    EH1 M ER0
EMMERT    EH1 M ER0 T
EMMERY    EH1 M ER0 IY0
EMMERICH    EH1 M ER0 IH0 K
EMMERSON    EH1 M ER0 S AH0 N
EMMERLING    EH1 M ER0 L IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
山鳥[やまどり;ヤマドリ, yamadori ; yamadori] (n) (1) (uk) copper pheasant (Phasianus soemmerringii); (2) mountain bird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emmer
   n 1: hard red wheat grown especially in Russia and Germany; in
      United States as stock feed [syn: {emmer}, {starch wheat},
      {two-grain spelt}, {Triticum dicoccum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top