หรือคุณหมายถึง emmenagogü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emmenagogue

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emmenagogue-, *emmenagogue*
Possible hiragana form: えんめなごぐえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emmenagogue(อิเมน'นะกอก) n. ยาขับระดู adj. ซึ่งขับระดู., See also: emmenagagic adj. ดูemmenagogue

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emmenagogue
      n 1: any agent that promotes menstrual discharge

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

emmenagogue

 


  

 
emmenagogue
  • (อิเมน'นะกอก) n. ยาขับระดู adj. ซึ่งขับระดู. ###SW. emmenagagic adj. ดูemmenagogue [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Ermengarde, engage, engorge, immunology, immunologic

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top