ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emm

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emm-, *emm*
Possible hiragana form: えんん
English-Thai: Longdo Dictionary
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Emmy[N] รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
emmet[SL] นักท่องเที่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emm(อีเอ็มเอ็ม) ย่อมาจากคำ expanded memory manager เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
emmenagogue(อิเมน'นะกอก) n. ยาขับระดู adj. ซึ่งขับระดู., See also: emmenagagic adj. ดูemmenagogue
emmer(เอม'เมอะ) ข้าวสาลี
emmet(เอม'มิท) n. มด
dilemma(ดิเลม'มะ) n. สภาวะหนีเสือปะจรเข้,สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,สถานการณ์ที่ลำบาก,ปัญหาที่ลำบาก., See also: dilemmatic adj. ดูdilemma dilemmatical adj. ดูdilemma dilemmic adj. ดูdilemma
gemmate(เจม'เมท) adj.,vt. มีหน่อ,เจริญเติบโต โดยการออกหน่อ
gemmy(เจม'มี่) adj. มีเพชรพลอย

English-Thai: Nontri Dictionary
dilemma(n) ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emmenia; catamenia; mensesระดู, ประจำเดือน [มีความหมายเหมือนกับ menstruation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emmenic; menstrual; menstruous-ระดู, -ประจำเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emmeniopathyโรคระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emmetropiaสายตาปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emmetropiaสายตาปกติ,สายตาที่ปกติ,กำลังสายตาปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emmAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.
emmA more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.
emmBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
emmBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
emmEmma has a very poor constitution.
emmEmma was much in evidence during the party.
emmEmmet's theory appears repeatedly in these papers.
emmEmmy folded the napkin in half.
emmI am using this term in Emmet's sense to refer to the psychological rules of language use.
emmI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
emmIn this paper I limit the discussion on Emmet's 'dyad' style in his works in 1995.
emmI should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
เอาไปด้วย[v. exp.] (ao pai dūay) EN: bring along   FR: emmener
บ่อย[X] (bǿi = bøi) EN: often ; frequently   FR: souvent ; fréquemment
บ่อย ๆ[X] (bǿi-bǿi) EN: frequently ; very often ; often   FR: très souvent ; fréquemment
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment

CMU English Pronouncing Dictionary
EMMA    EH1 M AH0
EMMY    EH1 M IY0
EMMI    EH1 M IY0
EMME    EH1 M
EMMET    EH1 M IH0 T
EMMIT    EH1 M IH0 T
EMMEL    EH1 M AH0 L
EMMYS    EH1 M IY0 Z
EMMIE    EH1 M IY0
EMMIS    EH1 M IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Emma    (n) ˈɛmə (e1 m @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱玛[Ài mǎ, ㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] Emma (name), #74,541 [Add to Longdo]
爱玛沃特森[Ài mǎ Wò tè sēn, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄙㄣ, / ] Emma Watson (1990-), Hermione in the Harry Potter movies [Add to Longdo]
艾玛纽埃尔[Ài mǎ niǔ āi ěr, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄋㄧㄡˇ ㄞ ㄦˇ, / ] Emmanuel (name) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
überschwemmen(vt) |überschwemmte, hat überschwemmt| (น้ำ)ท่วม, (สินค้า)ล้นตลาด
Überschwemmung(n) |die, nur Sg.| อุทุกขภัย, น้ำท่วม เช่น Überschwemmungsgebiet พื้นที่น้ำท่วมขัง
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd,

French-Thai: Longdo Dictionary
femme(n) |f| ผู้หญิง, See also: S. une dame, A. un homme,

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
イーエムエムサンハチロク[, i-emuemusanhachiroku] (n) {comp} EMM386 [Add to Longdo]
エウテュプローンのジレンマ[, euteyupuro-n no jirenma] (n) Euthyphro dilemma [Add to Longdo]
エメンタール[, ementa-ru] (n) Emmental; Emmenthal; Emmenthaler; Emmentaler; Emmenthaler cheese [Add to Longdo]
キッシンググラミー;キッシング・グラミー[, kisshingugurami-; kisshingu . gurami-] (n) kissing gourami (Helostoma temmincki); kissing fish [Add to Longdo]
シュテムクリスチャニア[, shutemukurisuchania] (n) Stemmkristiania (crystal) (ger [Add to Longdo]
ジレンマ(P);ディレンマ[, jirenma (P); deirenma] (n,adj-no) dilemma; (P) [Add to Longdo]
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish [Add to Longdo]
トリレンマ[, torirenma] (n) trilemma [Add to Longdo]
ペミカン[, pemikan] (n) pemmican [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーエムエムサンハチロク[いーえむえむさんはちろく, i-emuemusanhachiroku] EMM386 [Add to Longdo]
メムメーカー[めむめーかー, memume-ka-] MEMMAKER [Add to Longdo]
ケム[けむ, kemu] QEMM [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top