ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emirate

EH1 M ER0 AH0 T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emirate-, *emirate*
Possible hiragana form: えみらて
English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emiraten. ที่ทำการหรือตำแหน่งของemir
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm staying at the Jumeirah Emirates Towers, but I can meet you anywhere.ผมพักอยู่ที่ตึกจูไมร่าห์ เอมิเรตส์ แต่ให้ไปเจอที่ไหนก็ได้ Body of Lies (2008)
Have you ever been to the United Arab Emirates?คุณเคยบินกับยูไนเต็ด อาหรับเอมิเรตส์มั้ยครับ Sex and the City 2 (2010)
- With all respect to my Emirate brother...- ด้วยความเคารพพี่น้องเอมิเรตส์ Sex and the City 2 (2010)
One to represent each of the different Arab Emirates.1 โค้งแทน 1 รัฐในอาหรับเอมิเรตส์ Sex and the City 2 (2010)
One minute, he was naming the Arab Emirates... and then, all of a sudden, we kissed.เขากำลังพูดชื่อรัฐในอาหรับเอมิเรตส์ แล้วจากนั้น จู่ๆ เราก็จูบกัน Sex and the City 2 (2010)
Oh, he's from the Emirates. Yeah.- มาจากเอมิเรทเหรอ American Hustle (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[n. prop.] (Prathēt Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates ; UAE   
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ [n. prop.] (Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates (UAE)   FR: Émirats arabes unis (EAU)
สายการบินเอมิเรตส์[TM] (Sāikānbin Ēmirēts = sāikānbin Ēmirēt) EN: Emirates   FR: Emirates [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMIRATE    EH1 M ER0 AH0 T
EMIRATE    EH1 M ER0 EY2 T
EMIRATES    EH1 M ER0 AH0 T S
EMIRATES    EH1 M ER0 EY2 T S
EMIRATES'    EH1 M ER0 AH0 T S
EMIRATES'    EH1 M ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emirate    (n) ˈɛmˈɪəʴrɛɪt (e1 m i@1 r ei t)
emirates    (n) ˈɛmˈɪəʴrɛɪts (e1 m i@1 r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酋长国[qiú zhǎng guó, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] Emirate; Sheikdom; used as translation for country under a chief, #107,617 [Add to Longdo]
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, / ] Emirates airline [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emirat {n} | Emirate {pl}emirate | emirates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
首長国[しゅちょうこく, shuchoukoku] (n) emirate; sheikdom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emirate
      n 1: the domain controlled by an emir
      2: the office of an emir

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top