ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eminently

EH1 M AH0 N AH0 N T L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eminently-, *eminently*, eminent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eminently[ADV] อย่างเห็นได้ชัด, See also: อย่างเด่นชัด, Syn. apparently, obviously

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eminently practical and yet appropriate as always. --Well, it does seem a waste!ช่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด ก็นะ มันออกจะเป็นการเสียของ! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Eminently practical and yet appropriate as always...ช่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมดีแท้ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Regardless, coronary problems are eminently treatable.ยังไงก็เถอะ ปัญหาโรคหัวใจน่ะรักษาได้ The Engagement Reaction (2011)
Your face is out there, which makes you eminently trackable.หน่าคุณลอยว่อนไปหมด ซึ่งทำให้คุณจะถูกตามเจอได้ง่ายมาก Taking Account (2011)
We love you, but you are eminently sabotage-able.เรารักนายนะ แต่บ่อนทำลายนายน่ะ ง่ายมาก King's Castle (2013)
But fair -- eminently fair.แต่ยุติธรรมดี--ยุติธรรมอย่างเห็นได้ชัด Sacrifice (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMINENTLY    EH1 M AH0 N AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eminently    (a) ˈɛmɪnəntliː (e1 m i n @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eminent {adv} | eminent wichtigeminently | of the utmost importance [Add to Longdo]
überaus passend; vorzüglich geeigneteminently suitable; eminently suited [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eminently
      adv 1: in an eminent manner; "two subjects on which he was
             eminently qualified to make an original contribution"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top