ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emigrate to

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emigrate to-, *emigrate to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emigrate to[PHRV] ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่, See also: ย้ายไปยัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Emigrate to another country that's willing to accept himหรืออพยไปอยู่ประเทศอื่น ที่ยินดีรับเขา The Pirate Solution (2009)
She resolved to emigrate to America, where women had already gained the freedom to study the stars.ที่ผู้หญิงได้อยู่แล้วได้รับเสรีภาพ เพื่อศึกษาดาว แอพลิเคชันของเธอได้ รับการยอมรับที่ ฮาร์วาร์ Sisters of the Sun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emigrate toThey are going to emigrate to America.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

emigrate to ( EH1 M AH0 G R EY2 T T UW1)

 


  

 
emigrate to
  • ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่: ย้ายไปยัง [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top