ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emeu

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emeu-, *emeu*
Possible hiragana form: えめう
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emeu(อี'มู) n. จลาจล,ความไม่สงบ -pl. emeutes

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight   FR: loger ; demeurer
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การจลาจล[n.] (kān jalājon) EN: insurrection ; riot   FR: insurrection [f] ; émeute [f]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
เหลืออยู่[v. exp.] (leūa yū) EN: remain ; be left (over)   FR: rester ; subsister ; demeurer
นิวาส[n.] (niwāt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode   FR: résidence [f] ; demeure [f]
นิเวศ = นิเวศน์[n.] (niwēt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; housing development   FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
責め馬[せめうま, semeuma] (n) breaking in a horse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top