ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emergence

IH0 M ER1 JH AH0 N S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emergence-, *emergence*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emergenceการอุบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergence๑. การโผล่ตัว๒. จุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emergenceemergence, จุดธารโผล่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMERGENCE IH0 M ER1 JH AH0 N S
EMERGENCE IY1 M ER0 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emergence (n) ˈɪmˈɜːʳʤəns (i1 m @@1 jh @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erscheinung {f} | Erscheinungen {pl}emergence | emergences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽化[うか, uka] (n,vs) emergence (of insects); growing wings and flying [Add to Longdo]
現出[げんしゅつ, genshutsu] (n,vs) appearance; emergence [Add to Longdo]
再出[さいしゅつ, saishutsu] (n,vs) reappearance; re-emergence [Add to Longdo]
創発[そうはつ, souhatsu] (n) emergence (in evolutionary theory, systems theory, etc.) [Add to Longdo]
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements [Add to Longdo]
離水海岸[りすいかいがん, risuikaigan] (n) (See 沈水海岸) emergent coastline; emerged shoreline; negative shoreline; shoreline of emergence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emergence
   n 1: the gradual beginning or coming forth; "figurines presage
      the emergence of sculpture in Greece" [syn: {emergence},
      {outgrowth}, {growth}]
   2: the becoming visible; "not a day's difference between the
     emergence of the andrenas and the opening of the willow
     catkins" [syn: {emergence}, {egress}, {issue}]
   3: the act of emerging [syn: {emergence}, {emersion}]
   4: the act of coming (or going) out; becoming apparent [syn:
     {egress}, {egression}, {emergence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top