ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emerge from

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emerge from-, *emerge from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emerge from[PHRV] ทำให้ปรากฏออกมาจาก, See also: ทำให้ออกมาจาก, โผล่มาจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้ The Cement Garden (1993)
His chance to finally emerge from The King's shadow.โอกาสที่จะได้ของเขาในที่สุดก็โผล่ออกมา จากเงาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Cars (2006)
Thoughts become strong and reckless and visions emerge from chaos.ความคิดพลุ่งพล่านรุนแรง และ มโนภาพพรั่งพรูออกมา จากความอลหม่านฟุ้งซ่าน Milarepa (2006)
My personal odds-on favorite from the '88 games, possibly the greatest player ever to emerge from the West.เป็นต่อส่วนบุคคลของฉันชื่นชอบ '88 จากเกม อาจจะเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เคยโผล่ออกมาจากตะวันตก Balls of Fury (2007)
The faithful would emerge from their homes in their sunday best... with their family bibles... and their rosary beads... and they would head off to their various houses of worship, passing by a certain nonbeliever who had never taken an interest in their ritual.ผู้ที่ศรัทธาจะออกจากบ้าน ในวันอาทิตย์ กับไบเบิลประจำตระกูล Sunday (2008)
SAW BREE HODGE EMERGE FROM HER HOUSEเห็นบรีย์ ฮอดจ์ ออกจากบ้าน Mother Said (2008)
Who want to emerge from the shadows of society, maybe even fit into it one day?กลุ่มที่อยากปรากฏตัวออกมาจากเงามืดของสังคม คิดว่าพอเป็นไปได้มั้ย You Smell Like Dinner (2011)
A new day is upon us... and we will emerge from this crisis stronger than ever.วันใหม่เป็นของพวกเรา... และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้คือ เราจะแข็งแกร่งมากกว่าที่เคยเป็น Face Off (2011)
She and Koothrappali emerge from your bedroom.เธอกับคูธราพาลี รีบร้อนออกจากห้องนาย The Skank Reflex Analysis (2011)
The bots emerge from their corners.หุ่นทั้งสองออกมาจากมุม Real Steel (2011)
Peter and I will emerge from our hiding place and grab the treasure.ปีเตอร์กับฉันจะโผล่ออก จากที่ซ๋อนแล้วมาเอาสมบัติออก Checkmate (2012)
Our automaton is about to emerge from the shadows.หุ่นยนต์ของเรากำลัง จะโผล่ออกจากความมืดแล้ว The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emerge fromJapan is still struggling to emerge from recession.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top