ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emcee

EH1 M S IY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emcee-, *emcee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emcee(vt) เป็นโฆษก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดำเนินรายการ, เป็นพิธีกร
emcee(vi) เป็นโฆษก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดำเนินรายการ, เป็นพิธีกร
emcee(n) ผู้ดำเนินรายการ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โฆษก, พิธีกร, Syn. announcer, master of ceremonies

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emcee(เอม'ซี) n. โฆษก,ผู้ดำเนินรายการ v. เป็นโฆษก,ดำเนินรายการ

CMU English Pronouncing Dictionary
EMCEE EH1 M S IY1

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emcee
   n 1: a person who acts as host at formal occasions (makes an
      introductory speech and introduces other speakers) [syn:
      {master of ceremonies}, {emcee}, {host}]
   v 1: act as a master of ceremonies [syn: {emcee}, {compere}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top