ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embus

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embus-, *embus*, embu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embus(เอม'บัส) vt. เอาขึ้นรุยานเกราะ vi. ขึ้นรถยานเกราะ
embusque(อาบิสเค') fr. ผู้หนีการเกณฑ์ทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block   FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
การซุ่มโจมตี[n. exp.] (kān sum jōmtī) EN: ambush ; ambuscade   FR: embusacde [f]
ไม้มืด[n.] (māimeūt) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise   FR: embuscade [f] ; embûche [f]
ซุ่ม[v.] (sum) EN: lie in wait ; hide ; conceal oneself ; lie low   FR: se cacher ; s'embusquer
ซุ่มโจมตี[n.] (sum jōmtī) EN: ambush   FR: embuscade [f] ; guet-apens [m] ; embûche [f]
ซุ่มโจมตี[v. exp.] (sum jōmtī) FR: tendre une embuscade (contre)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top