ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embrown

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embrown-, *embrown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embrown[VT] ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: ทำให้เข้มขึ้น, Syn. brown, tan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embrownvt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embrown
   v 1: cause to darken
   2: make brown in color; "the draught browned the leaves on the
     trees in the yard" [syn: {embrown}, {brown}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

embrown

 


  

 
embrown
 • ทำให้เป็นสีน้ำตาล: ทำให้เข้มขึ้น [Lex2]
 • vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
em brown, em-brown, embroil, embryo, Ambros, embargoing, embroider, Ambrose, Ambrosi, embrace, membrane, Oberon, O'Brien, embracing, embarking, Auberon, omicron, Abran, umbra, Cambrian, Ambros's, Ambrosio, ambrosia, empyrean, umbras, umbra's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top