ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embroidery

EH0 M B R OY1 D ER0 IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embroidery-, *embroidery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embroidery[N] การเย็บปักถักร้อย, Syn. embellishment, needlework, ornamentation
embroidery[N] การเสริมแต่งเรื่องเพื่อให้สนใจมากขึ้น, Syn. embellishment, exaggeration

English-Thai: Nontri Dictionary
embroidery(n) การถัก,การร้อย,การเย็บปักถักร้อย,การตกแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embroideryงานเย็บปักถักร้อย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embroideryการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]
Embroideryเย็บปักถักร้อย [การแพทย์]
Embroidery industryอุตสาหกรรมการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lapels should be blue, there's no green in the embroidery.ปกเสื้อของแท้ต้องมีสีฟ้า และไม่แต่งด้วยด้ายสีเขียว Rock Star (2001)
You can do a running cross-stitch, finish it with an embroidery knot?คุณปักครอสติชเป็น เย็บผ้าเป็นใช่ใหม? Shooter (2007)
Embroidery in the room...ผ้าปักในห้อง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
It really is unlike you to do embroidery.มันดูไม่เหมือนคุณหนูเลยนะเจ้าคะที่เย็บปักถักร้อย The Princess' Man (2011)
The fabric, the embroidery, the metalwork.ทั้งเนื้อผ้า ฝีมือปักร้อย หรือเนื้องานช่าง Valar Dohaeris (2013)
I spent all night on this embroidery.ผมใช้เวลาแต่งตัวทั้งคืน Dead Men Tell No Tales (2015)
Speaking of embroidery, isn't Hoop Dreams over there the one helping you with your citizenship application?พูดเรื่องการแต่งตัว แม่สาวกระโปรงสุ่มคนนั้น ไม่ใช่คนที่ช่วยนายเรื่องสัญชาติเหรอ Dead Men Tell No Tales (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embroideryTake a look at this beautiful embroidery made with great effort.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย็บปักถักร้อย[N] embroidery, See also: needlework, sewing, Syn. การเย็บผ้า, Example: คนสมัยโบราณผู้หญิงมักรู้เรื่องเย็บปักถักร้อย ส่วนผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่า, Thai definition: งานฝีมือที่ใช้เข็มและด้ายปักบนผ้า
สะดึง[N] embroidery hoop, See also: embroidery frame, Example: อุปกรณ์สำหรับการปักริบบิ้นมือเบื้องต้น ได้แก่ ริบบิ้น ไหมปักสีต่างๆ กระดาษลอกลาย กระดาษคาร์บอน เข็มปัก สะดึง หมอนเข็ม, Count unit: อัน, Thai definition: กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะใช้เย็บเป็นจีวร, กรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าในเวลาปักดิ้นหรือไหม, ขอบไม้สำหรับขึงเปลมี 4 ด้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
สะดึง[n.] (sadeung) EN: embroidery frame ; embroidery hoop   
เย็บปักถักร้อย[n. exp.] (yep pak thakrøi) EN: embroidery ; needlework ; sewing   
เย็บปักถักร้อย[v. exp.] (yep pak thakrøi) EN: do needlework ; do embroidery ; embroider   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBROIDERY    EH0 M B R OY1 D ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embroidery    (n) ˈɪmbrˈɔɪdəriː (i1 m b r oi1 d @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺绣品[cì xiù pǐn, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] embroidery, #182,670 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] embroidery, #249,059 [Add to Longdo]
绷子[bēng zi, ㄅㄥ ㄗ˙, / ] embroidery frame; hoop; tambour, #272,074 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stickerei {f} | Stickereien {pl}embroidery | embroideries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンブロイダリー[, enburoidari-] (n) embroidery [Add to Longdo]
エンブロイダリーレース[, enburoidari-re-su] (n) embroidery lace [Add to Longdo]
コード刺繍[コードししゅう, ko-do shishuu] (n) cord embroidery [Add to Longdo]
フランス刺繍[フランスししゅう, furansu shishuu] (n) embroidery [Add to Longdo]
ミシン刺繍[ミシンししゅう, mishin shishuu] (n) machine embroidery [Add to Longdo]
錦繍;錦綉[きんしゅう, kinshuu] (n) (1) fabric with a brocade and embroidery; beautiful fabric; beautiful clothes; (2) beautiful poem; beautiful wording; (3) beautiful autumn leaves; beautiful flowers [Add to Longdo]
刺繍[ししゅう, shishuu] (n,vs) embroidery [Add to Longdo]
刺繍糸[ししゅういと, shishuuito] (n) embroidery thread [Add to Longdo]
縫い[ぬい, nui] (n) embroidery; sewing [Add to Longdo]
縫い取り[ぬいとり, nuitori] (n) embroidery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embroidery
   n 1: elaboration of an interpretation by the use of decorative
      (sometimes fictitious) detail; "the mystery has been
      heightened by many embellishments in subsequent retellings"
      [syn: {embellishment}, {embroidery}]
   2: decorative needlework [syn: {embroidery}, {fancywork}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top