ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embrace

EH0 M B R EY1 S   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embrace-, *embrace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embrace[N] การสวมกอดอย่างรักใคร่, See also: การโอบกอด, การกอดแสดงความรัก
embrace[VT] นำมาใช้ (โดยเฉพาะความเชื่อ), Syn. adopt
embrace[VT] รวบรวมเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่ง, Syn. comprise, contain, include
embrace[VT] โอบกอด, See also: โอบ, สวมกอด, กอด, Syn. enfold, hold, hug
embrace[VI] โอบกอด, See also: โอบ, สวมกอด, กอด, Syn. enfold, hold, hug

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้าแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอา,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้าใจ. vi. สวมกอด,โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle

English-Thai: Nontri Dictionary
embrace(n) การสวมกอด,การโอบกอด,การกอด
embrace(vt) สวมกอด,รัด,อ้าแขนรับ,โอบกอด,ล้อมรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embraceryการครอบงำผู้ตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
In the name of Preverti, daughter of the mountains, whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
Let me embrace you.ขอกอดหน่อย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
For God's sake let us embrace like brothers.เพื่อเห็นแก่พระเจ้า โปรดจงรักกันดุจพี่น้อง Gandhi (1982)
If we can somehow embrace our wisdom... instead of ignorance... this technology will free the mind of man... not enslave it.สักวันหนึ่ง หากเราร่วมใจกัน.. ..ใช้ปัญญาในทางที่เหมาะสม เทคโนโลยีจะกลายเป็นสถานที่อิสระ The Lawnmower Man (1992)
Knowing that the world which so despised her... has embraced me?ในโลกนี้ ไม่มีใครนอกจากนาง Snow White: A Tale of Terror (1997)
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่ Seven Years in Tibet (1997)
When you are not strong enough to fight, you should embrace your enemy.หากไม่เข้มแข็งพอจะต่อสู้ ก็จงอ้าแขนรับศัตรู Seven Years in Tibet (1997)
They come here to exploit it, not to embrace it.พวกมันมาที่นี่ เพื่อหาประโยชน์ ไม่ใช่เพราะความรัก American History X (1998)
How do you know that... when a woman gives you her most intimate embrace... that it is you and not your crown that she pulls to her heart?จะรู้อย่างไรว่านางสวมกอดด้วยรัก รักพระองค์ มิใช่มงกุฎพระองค์ The Man in the Iron Mask (1998)
Will you take me in your arms again... and with one kiss eradicate each hour apart from your embrace?คุณจะโอบกอดฉันอีกครั้งหรือไม่ และยังมีจุมพิตอันแสนหวาน ให้กันและกันอยู่หรือเปล่า The Red Violin (1998)
To my embrace!To my embrace 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embraceDesire is embraced in a dream.
embraceFather embraced Mother lovingly.
embraceHe embraced his son warmly.
embraceI feel so cold and I long for your embrace.
embraceShe embraced her brother warmly.
embraceThe little boy embraced his dog.
embraceThe settlers embraced the Christian religion.
embraceThey embraced tightly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวมกอด[V] embrace, See also: hug, enfold, cuddle, caress, fondle, Syn. กอด, โอบกอด, Example: เขาสวมกอดเธอด้วยความรักใคร่, Thai definition: เอามือทั้ง 2 ข้าง โอบรัดเข้าไว้ในวงแขน
โอบกอด[V] embrace, See also: enfold, encircle, Syn. สวมกอด, กอดรัด, Example: รุ่นพี่ยิ้มให้ฉันแล้วโอบกอดด้วยความรักใคร่เอ็นดู, Thai definition: กอดอ้อมด้วยแขนทั้งสอง
โอบรัด[V] hug, See also: embrace tightly, Syn. โอบ, รัด, Example: แขนของเขาโอบรัดฉันแน่นราวกับจะไม่ปล่อยเลยทีเดียว, Thai definition: เอาแขนรัดไว้
กกกอด[V] hug, See also: embrace, cherish, cuddle, caress, enfold, Syn. กอด, โอบกอด, กอดรัด, Example: คู่รักกกกอดกันโดยไม่อายสายตาผู้คน
ศลิษา[N] embrace, See also: hug, caress, cuddle, Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การกอด, การสวมกอด, Notes: (สันสกฤต)
อ้อมแขน[N] embrace, See also: hug, Syn. อ้อมกอด, Example: เขาจ้องมองลูกในอ้อมแขนด้วยสายตาแปลกๆ จนทำให้หล่อนหวาดระแวง
อ้อมกอด[N] embrace, See also: clasp, Syn. อ้อมแขน, Example: เด็กน้อยส่งเสียงร้องพยายามจะดิ้นให้หลุดจากอ้อมกอดของแม่
โอบ[V] embrace, See also: enfold, clasp, hug, Example: หญิงชราโอบร่างหลานชายเข้ามาไว้ในอ้อมอก, Thai definition: เอาแขนอ้อมไว้, เอาแขนทั้ง 2 อ้อมไว้
ตะโบม[V] embrace, See also: hug, caress, enfold, fondle, encircle, pet, Syn. เล้าโลม, โอบกอด, โลมไล้, Ant. ผลักไส, Example: เขาตะโบมโลมไล้เธอจนเธอใจอ่อน
ตระกอง[V] embrace, See also: hug, cuddle, encircle, Syn. กอด, กระหวัด, โอบรัด, ตระกองกอด, Example: เขาตระกองกอดเธอไว้เมื่อเธอสะดุ้งตกใจ, Thai definition: กิริยาโอบกอดไว้ในวงแขน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกอด[n.] (kān køt) EN: embrace   FR: embrassement [m] (litt.)
การกอดรัด[n.] (kān køtrat) EN: embrace   
เคล้าเคลีย[v.] (khaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle   
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast   FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กกกอด[v.] (kokkøt) EN: hug ; embrace ; hold s.o. close   
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; caress   FR: enlacer ; étreindre ; embrasser
กอดรัด[v.] (køtrat) EN: embrace ; hug ; hold in one's arms   FR: étreindre ; enlacer
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug   FR: embrasser ; enlacer
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace   FR: inclure ; comprendre
รวมถึง[v.] (rūam theung) EN: include ; comprise ; embrace   FR: inclure ; comprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBRACE    EH0 M B R EY1 S
EMBRACE    EH0 M B R EY1 S
EMBRACED    EH0 M B R EY1 S T
EMBRACES    EH0 M B R EY1 S AH0 Z
EMBRACEABLE    EH0 M B R EY1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embrace    (v) ˈɪmbrˈɛɪs (i1 m b r ei1 s)
embraced    (v) ˈɪmbrˈɛɪst (i1 m b r ei1 s t)
embraces    (v) ˈɪmbrˈɛɪsɪz (i1 m b r ei1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀 / ] embrace; bosom, #8,937 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) [Add to Longdo]
子供を抱く[こどもをだく, kodomowodaku] (exp,v5k) (1) to hold a child in one's arms; to embrace a child; (2) to provide for a child (children) [Add to Longdo]
相擁[あいよう, aiyou] (n,vs) (See 抱擁) embrace; hug [Add to Longdo]
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening [Add to Longdo]
抱え込む;かかえ込む[かかえこむ, kakaekomu] (v5m,vt) to hold (carry) a thing in one's arm; to embrace (a baby); to take upon oneself [Add to Longdo]
抱きしめる;抱き締める;抱締める[だきしめる, dakishimeru] (v1,vt) to hug someone close; to hold someone tight; to embrace closely [Add to Longdo]
抱きすくめる;抱き竦める[だきすくめる, dakisukumeru] (v1,vt) to hug tight; to grasp firmly; to embrace tightly [Add to Longdo]
抱きつく;抱き付く;抱付く[だきつく, dakitsuku] (v5k) to cling to; to embrace [Add to Longdo]
抱きよせる;抱き寄せる[だきよせる, dakiyoseru] (v1) to embrace [Add to Longdo]
抱き合う[だきあう, dakiau] (v5u,vi) to embrace each other; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embrace
   n 1: the act of clasping another person in the arms (as in
      greeting or affection) [syn: {embrace}, {embracing},
      {embracement}]
   2: the state of taking in or encircling; "an island in the
     embrace of the sea"
   3: a close affectionate and protective acceptance; "his willing
     embrace of new ideas"; "in the bosom of the family" [syn:
     {embrace}, {bosom}]
   v 1: include in scope; include as part of something broader;
      have as one's sphere or territory; "This group encompasses
      a wide range of people from different backgrounds"; "this
      should cover everyone in the group" [syn: {embrace},
      {encompass}, {comprehend}, {cover}]
   2: squeeze (someone) tightly in your arms, usually with
     fondness; "Hug me, please"; "They embraced"; "He hugged her
     close to him" [syn: {embrace}, {hug}, {bosom}, {squeeze}]
   3: take up the cause, ideology, practice, method, of someone and
     use it as one's own; "She embraced Catholicism"; "They
     adopted the Jewish faith" [syn: {espouse}, {embrace},
     {adopt}, {sweep up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top