ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embowel

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embowel-, *embowel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embowel[VT] ฝัง, See also: ฝังลึก, Syn. bury, embed, enclose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embowel(เอมเบา'เอิล) vt. เอาไส้พุงออก,เอาเครื่องในออก
disembowel(ดิสเอมเบา'เอิล) vt. เอาเครื่องในออก., See also: disembowelment n. ดูdisembowel, Syn. draw

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
คว้านไส้[v. exp.] (khwān sai) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer
คว้านท้อง[v. exp.] (khwān thøng) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer

Japanese-English: EDICT Dictionary
割腹[かっぷく, kappuku] (n,vs) disembowelment; harakiri [Add to Longdo]
切腹[せっぷく, seppuku] (n,vs) ritual suicide; disembowelment; seppuku; harakiri; (P) [Add to Longdo]
腹切;腹切り[はらきり, harakiri] (n) (col) ritual suicide; (self-)disembowelment; harakiri [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top