ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embowed

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embowed-, *embowed*, embow, embowe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา embowed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *embowed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embowed[ADJ] (ลักษณะ) โค้งงอ, Syn. arched
embowel[VT] ฝัง, See also: ฝังลึก, Syn. bury, embed, enclose
disembowel[VT] เอาเครื่องในออก (คน,สัตว์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disembowel(ดิสเอมเบา'เอิล) vt. เอาเครื่องในออก., See also: disembowelment n. ดูdisembowel, Syn. draw
embowed(เอมโบดฺ') adj. โค้ง,งอ, Syn. bent
embowel(เอมเบา'เอิล) vt. เอาไส้พุงออก,เอาเครื่องในออก
embower(เอม'เบาเออะ) vt.,vi. ปกคลุมด้วยใบไม้,ใช้ซุ้มไม้บัง, Syn. imbower

English-Thai: Nontri Dictionary
embower(vt) ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้,แวดล้อมด้วยต้นไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's this? - This is where you'll be disembowelled.ที่นี่คุณจะได้รับการทารุณ Help! (1965)
- They'll disembowel us.พวกเขาจะคว้านไส้พุงเรา Help! (1965)
They won't disembowel us, you see.พวกเขาจะไม่คว้านไส้พุงเราที่คุณ เห็น นั่นคือพูดเรื่องไม่มีสาระทั้งหมด คว้านไส้พุงออก Help! (1965)
That's all gab - disembowelling...ลองกลับไปและได้รับพวกเขาใช่มั้ย Help! (1965)
I hope that disembowelling thingy has gone, too.ฉันหวังว่า คว้านไส้พุงออก สิ่ง ได้หายไปด้วย Help! (1965)
Don'tyou have some poor animal to disembowel?นายไม่มีสัตว์โชคร้ายให้แทะเล่นแล้วเหรอ? Ice Age (2002)
Do you want me to disembowel you?อยากให้ชั้นควักไส้ควักพุกแกออกมาใช่มั๊ย? Frontier(s) (2007)
So he disemboweled her but didn't kill her for 4 hours.สรุปว่าเขาชำแหละเธอ แต่กลับปล่อยเธอไว้ 4 ชม.ก่อนฆ่าทิ้ง 52 Pickup (2008)
- Was she disemboweled?- เธอโดนชำแหละรึเปล่า? 52 Pickup (2008)
You disemboweled... Probably while she's still alive.คุณคว้านท้องเธอ ในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ Pathology (2008)
After a priest dis-emboweled eight nuns.หลังจากที่พระฆ่าแม่ชี 7 ศพ Lucifer Rising (2009)
Where was the vic disemboweled?ศพที่ถูกควักไส้ออกมาหายไปไหน? Those Kinds of Things (2011)
And this pool of blood in the dirt suggests he was disemboweled here.แล้วกองเลือดที่นองอยู่ตรงนี้ สงสัยได้ว่าเขาโดนควักเครื่องในที่นี่ Those Kinds of Things (2011)
Somebody get disembowelled?ใครถูกลากไส้ในหนังเหรอ? I Want You Back (From the Dead) (2011)
I'm gonna slit his throat and then disembowel him in the bathtub.หลังจากนั้นก็เจ๊าะแจ๊ะ และก็จิ๊จ๊ะต่อในห้องน้ำ Out of the Chute (2011)
I think Jagerbars use these for disemboweling.ฉันคิดว่าพวกJagerbar ใช้สำหรับทำพิธี Bears Will Be Bears (2011)
So, he didn't seem like a guy who would be voted most likely to disembowel?นั่น ทำให้เค้าดูไม่เหมือน คนที่ถูกโหวตว่า เป็นพวกควักเครื่องใน Heartache (2012)
Back in the 11th Century, drawing and quartering was a common form of punishment, and in fact, they would also disembowel and behead the victims when they were done with them.ย้อนไปในศตวรรษที่ 11 การประหารแบบเอาม้าดึงแขนขา เป็นรูปแบบการลงโทษโดยปกติ และที่จริง เขาคว้านไส้พุงออกมาด้วย The Pact (2012)
Agent Rossi, can you confirm the rumors that the Womb Raider disembowels his victims?เจ้าหน้าที่รอสซี่ คุณยืนยันข่าวลือที่ว่า วูมบ์เรเดอร์เอาเครื่องใน ของเหยื่อออกมาได้ไหมคะ Profiling 101 (2012)
A man can watch himself being disemboweled and... derive great horror from the experience, but it's still going on at a distance.คนสามารถดูตัวเองถูกคว้านไส้ และเกิดความรู้สึกสยองจากประสบการณ์ แต่มันก็เกิดขึ้นในระยะไกล Spectre (2015)
Mike was afraid he'd get disemboweled and eaten, - but I told him he was just being silly.ไมค์ปอดแหกกลัวโดนควักไส้กิน ฉันต้องห้ามฟุ้งซ่าน Hotel Transylvania 2 (2015)
If you get too close, he'll knock you to the ground and disembowel you with those three-inch talons.ถ้าคุณเข้าใกล้เกินไป มันจะผลักให้ล้ม แล้วควักเครื่องในคุณออกมา ด้วยกรงเล็บยาว 3 นิ้ว The Legend of Tarzan (2016)
Machines who would've happily disemboweled your family.เครื่องจักรที่จะแทงไส้ครอบครัวคุณ Logan (2017)
He thought Ricky Martin was heavy. He heard me cranking some Disembowel/ed Corpse, and he hasn't slept for days.Er dachte, Ricky Martin ist krass, aber als er hörte, wie ich "Disembowelled Corpse" runtergeschrubbt habe, konnte er tagelang nicht mehr pennen. Deathgasm (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำแหละ[V] cut open, See also: eviscerate, disembowel, flense, butcher, dissect, slice, Syn. เชือด, เฉือน, แล่, Example: ฆาตกรชำแหละศพยัดใส่กระสอบแล้วทิ้งลงไปในแม่น้ำ
คว้าน[V] core, See also: gut, eviscerate, disembowel, Syn. ควัก, แขวะ, Example: สัตวแพทย์กำลังคว้านไส้หมูให้ดูเป็นตัวอย่าง, Thai definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
คว้านไส้[v. exp.] (khwān sai) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer
คว้านท้อง[v. exp.] (khwān thøng) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEMBOWER    Z EH1 M B AW2 ER0
DEMBOWSKI    D EH0 M B AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disembowel    (v) dˌɪsɪmbˈauəl (d i2 s i m b au1 @ l)
disembowels    (v) dˌɪsɪmbˈauəlz (d i2 s i m b au1 @ l z)
disembowelled    (v) dˌɪsɪmbˈauəld (d i2 s i m b au1 @ l d)
disembowelling    (v) dˌɪsɪmbˈauəlɪŋ (d i2 s i m b au1 @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切腹[qiē fù, ㄑㄧㄝ ㄈㄨˋ, ] harakiri (formal Japanese: seppuku), a samurai's suicide by disemboweling [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausweidento disembowel [Add to Longdo]
ausweidenddisembowelling [Add to Longdo]
weidet ausdisembowels [Add to Longdo]
weidete ausdisembowelled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割腹[かっぷく, kappuku] (n,vs) disembowelment; harakiri [Add to Longdo]
切腹[せっぷく, seppuku] (n,vs) ritual suicide; disembowelment; seppuku; harakiri; (P) [Add to Longdo]
腹切;腹切り[はらきり, harakiri] (n) (col) ritual suicide; (self-)disembowelment; harakiri [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top