ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embosom

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embosom-, *embosom*
Possible hiragana form: えんぼそん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embosom[VT] ล้อมรอบเพื่อป้องกัน, See also: ล้อมเพื่อป้องกัน
embosom[VT] สวมกอด, See also: กอด, Syn. cherish, embrace
embosom in[PHRV] ปิดด้วย, See also: ผนึกด้วย, ล้อมรอบด้วย
embosom with[PHRV] ปิดด้วย, See also: ผนึกด้วย, ล้อมรอบด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace

English-Thai: Nontri Dictionary
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top