ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embog

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embog-, *embog*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา embog มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *embog*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disemboguevt. ไหลออก. vi. ทะลักออก,ระบาย., See also: disemboguement n. ดูdisembogue
embogvt. ทำให้อยู่ในโคลน,ทำให้ลำบาก, Syn. trouble

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
münden | mündend | mündet | mündeteto disembogue | disemboguing | disembogues | disembogued [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top