ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embers

EH1 M B ER0 Z   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embers-, *embers*, ember
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embersไฟที่ยังคุอยู่,ถ่านไฟแห่งความรัก
membership(เมม'เบอชิพ) n. สมาชิกภาพ,จำนวนสมาชิกทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
membership(n) จำนวนสมาชิก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My love for you glows like embers.My love for you glows like embersYomigaeri (2002)
The body sluggish, aged, cold, the embers left from earlier fires.ร่างกายที่อ่อนแรง / อายุ ความเหน็บหนาว เถ้าถ่านสูญสลายไป จากไฟที่เผาไหม้ The Notebook (2004)
Can leave embers.แล้วก็จากไป Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
* We are all embers through all of the devilish things we do *The Freshmen (2009)
* We are all embers through all of the devilish things we do *The Freshmen (2009)
* We are all embers from the same fire.บาย - *ไฟจากที่เดียวกัน The Freshmen (2009)
We are all embers *The Freshmen (2009)
Anyway, tons of embers going, then you throw down a layer of wet burlap, then wet leaves, then wet burlap, chicken wire, then you lower the pig in and voila.ไงก็ตาม ถ่านไฟทีุ่คุ เป็นตันๆ แล้วคุณก็หุ้มมันด้วย ผ้ากระสอบเปียก แล้วห่อด้วยใบตองเปียก แล้วห่อผ้ากระสอบเปียก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Keep our fires low, just embersห้ามสุมไฟใหญ่ Tell It to the Frogs (2010)
IN THE TEMPERATURE OF THE EMBERS OF THE BIG BANG.ร้อนของปี 2001, จรวด เดลทะ2 พุ่งสอบสวนทาง วิทยาศาสตร์ที่มีขนาดเล็กลงในช่องว่าง Beyond the Darkness (2010)
If you two wouldn't mind tending these embers.ถ้าพวกเจ้าจะช่วยดูกองไฟนี่ได้ Your Highness (2011)
With the dying embers of the fireเถ้าถ่านที่กำลังมอดลง The Dinner Party (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่านไฟ[N] embers, Example: เขาเหยียบลงไปบนถ่านไฟที่กำลังคุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchik) EN: membership card   FR: carte de membre [f]
ค่าสมาชิก[n. exp.] (khā samāchik) EN: membership fee   FR: cotisation de membre [f]
กฎมนเทียรบาล[n.] (kotmonthīenbān) EN: royal family law ; palace law governing the members of the Royal Household   
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: ask the help of friends and neighbors for special work ; gather members of a rural community to help a neighbours do something ; ask friend to come and assist ; gather (one's neighbors) to help at harvest time ; joint harvesting   
สมาชิกภาพ[n.] (samāchikkaphāp) EN: membership   FR: adhésion [f]
สมัครสมาชิก[v. exp.] (samak samāchik) EN: apply for a membership ; sign up for ; subscribe (to)   FR: s'abonner
แต่งตั้งกรรมการ[v. exp.] (taengtang kammakān) EN: appoint members of the board   
ทะเบียนสมาชิก[n. exp.] (thabīen samāchik) EN: membership roster   FR: liste des membres [f]
ถ่านไฟ[n.] (thānfai) EN: embers   FR: braises [fpl] ; charbon ardent [m]
ถอดถอนกรรมการ[v. exp.] (thøtthøn kammakān) EN: remove members of the board   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBERS    EH1 M B ER0 Z
EMBERSON    EH1 M B ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embers    (n) ˈɛmbəz (e1 m b @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
カミセン[, kamisen] (n) (abbr) younger members of the group (wasei [Add to Longdo]
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
シノドンティス[, shinodonteisu] (n) squeaker (upside-down catfish of family Mochokidae, esp. members of genus Synodontis) (lat [Add to Longdo]
メンバーシップ;メンバシップ[, menba-shippu ; menbashippu] (n) membership [Add to Longdo]
メンバーズ[, menba-zu] (n) members [Add to Longdo]
モテ髪[モテがみ, mote gami] (n) fashionable hairstyle, particularly to attract members of the opposite sex [Add to Longdo]
ユニオンショップ制[ユニオンショップせい, yunionshoppu sei] (n) union shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構成員[こうせいいん, kouseiin] members [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top