ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embassy

EH1 M B AH0 S IY0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embassy-, *embassy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embassy[N] คณะทูต, See also: ราชทูต
embassy[N] สถานเอกอัครราชทูต, Syn. consular office

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embassy(เอม'บะซี) n. สถานเอกอัครราชฑูต

English-Thai: Nontri Dictionary
embassy(n) คณะทูต,สถานเอกอัครราชทูต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embassyสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embassy, counsellor ofที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
embassyสถานเอกอัครราชทูต " ที่ทำการที่มีหัวหน้าสำนักงานในระดับเอกอัครราชทูตหรืออุปทูต ตำแหน่งต่าง ๆ ประจำสถานเอกอัครราชทูต มีดังนี้ Ambassador เอกอัครราชทูต Minister อัครราชทูต Minister Counsellor อัครราชทูตที่ปรึกษา Counsellor ที่ปรึกษา First Secretary เลขานุการเอก Second Secretary เลขานุการโท Third Secretary เลขานุการตรี Attaché ผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนี้ บางสถานเอกอัครราชทูต มีข้าราชการจากกระทรวงอื่น ๆ นอกเหนือจากกระทรวงการต่างประเทศไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย เช่น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เป็นต้น " [การทูต]
Embassy takeoversการยึดสถานทูต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Embassy of the United States (n) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An embassy for an intelligence beyond ours a shape of some kind for something that has no shape.สถานทูตหน่วยสืบราชการลับ ของเราเกิน รูปร่างของบางชนิด สำหรับสิ่งที่มีรูปร่างไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
This is Robert Griggs, he's a field officer of our local embassy.นี่คือโรเบิร์ต เกร็กNเขาเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสถานฑูตที่นี่ Rambo III (1988)
- I'm Merrydew. I'm from the embassy.- ฉัน Merrydew ฉันมาจากสถานทูต The Russia House (1990)
Have they moved the embassy, or are you hijacking me? What's going on, tubby?มีพวกเขาย้ายสถานทูตหรือคุณหักหลังฉัน สิ่งที่เกิดขึ้น, อ้วน? The Russia House (1990)
Signal Paddy at the embassy. I want him to talk to Barley.สัญญาณข้าวที่สถานทูต ผมต้องการให้เขาพูดคุยกับข้าวบาร์เลย์ The Russia House (1990)
The affidavit is at the embassy. I'll send you a copy in a couple of days.เอกสารอยู่ในแฟ้มที่สถานทูต อีก 2 วัน ผมจะส่งสำเนาให้คุณดู Ghost in the Shell (1995)
About a week ago, the military attaché of the Republic of Gavel Embassy commissioned him.ประมาณอาทิตย์ก่อน, กองทัพได้ร่วมมือกับสถานทูต ของสาธารณรัฐแกเวลว่าจ้างเขา... Ghost in the Shell (1995)
Russian Embassy. They'll have daily progress reports 9 p.m. every evening at this office.สถานทูตรัสเซีย คุณต้องรายงานมาที่นี่ทุกคืน เวลา 3 ทุ่ม The Jackal (1997)
The first one is a Russian Embassy.เบอร์แรกสถานทูตรัสเซีย The Jackal (1997)
I'm an American. May I telephone the Embassy?ฉันเป็นพลเมืองอเมริกัน ฉันขอโทรไปสถานฑูตได้ไหม? Brokedown Palace (1999)
- The embassy knows.- ทางสถานฑูตรู้ Brokedown Palace (1999)
I'm not cops, I'm not immigration and I'm not embassy.ผมไม่ใช่ตำรวจ ไม่ใช่ผู้อพยพ และไม่ใช่ราชฑูต Brokedown Palace (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embassyHe has access to the American Embassy.
embassyHe is a diplomat at the American Embassy.
embassyMy sister works at the United States Embassy in London.
embassyThe embassy denied political asylum to foreign refugees.
embassyThe embassy is located next to the Supreme Count.
embassyWhere is the Japanese Embassy?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานทูต[N] embassy, See also: legation, Example: คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่กล้ามาแจ้งที่อยู่กับสถานทูต, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาคารที่ทำการของทูตต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต[N] embassy, Example: เขาเดินหนังสือไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน, Thai definition: สถานที่ทำการของเอกอัครราชทูต
ราชทูต[N] envoy, See also: embassy, envoy extraordinary, minister plenipotentiary, Example: พระยามนตรีสุริยวงศ์เป็นราชทูตอัญเชิญพระราชสาสน ์และเครื่องราชบรรณาการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษ, Thai definition: ผู้นำพระราชสาสน์ไปประเทศอื่น, ผู้แทนชาติในประเทศอื่น, ตำแหน่งผู้แทนรัฐถัดจากอัครราชทูต, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานเอกอัครราชทูตไทย[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai) EN: Royal Thai Embassy   FR: Ambassade Royale de Thaïlande [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ = สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซล[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Brassēl) EN: royal Thai Embassy in Brussels   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Bruxelles [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Kūalā Lampoē) EN: Royal Thai Embassy in Kuala Lumpur   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Kuala Lumpur [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Løndøn) EN: Royal Thai Embassy in London   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Londres [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Manilā) EN: Royal Thai Embassy in Manila   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก [n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Møskō) EN: Royal Thai Embassy in Moskow   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Moscou [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Pārit) EN: Royal Thai Embassy in Paris   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Paris [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Tōkīo) EN: Royal Thai Embassy in Tokyo   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Tokyo [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Wīennā) EN: Royal thai Embassy in Vienna   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Vienne [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี [n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Wøchingtan Dī.Sī.) EN: Royal Thai Embassy in Washington, D.C.,   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Washington [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBASSY    EH1 M B AH0 S IY0
EMBASSY'S    EH1 M B AH0 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embassy    (n) ˈɛmbəsiː (e1 m b @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大使馆[dà shǐ guǎn, ㄉㄚˋ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 使 / 使] embassy, #15,578 [Add to Longdo]
使领馆[shǐ lǐng guǎn, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, 使 / 使] embassy and consulate, #54,979 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botschaft {f} [pol.] | Botschaften {pl}embassy | embassies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンバシー[, enbashi-] (n) embassy [Add to Longdo]
回訓[かいくん, kaikun] (n,vs) instructions sent in response to a question (from an embassy, consulate, etc.) [Add to Longdo]
使節[しせつ, shisetsu] (n,adj-no) envoy; embassy; mission; delegate; (P) [Add to Longdo]
代理大使[だいりたいし, dairitaishi] (n) charge d'affaires of embassy [Add to Longdo]
大使館[たいしかん, taishikan] (n) embassy; (P) [Add to Longdo]
大使館付き武官[たいしかんづきぶかん, taishikandukibukan] (n) military officer attached to embassy [Add to Longdo]
来館[らいかん, raikan] (n,vs) coming to an embassy, theatre, library, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  embassy
      n 1: a diplomatic building where ambassadors live or work
      2: an ambassador and his entourage collectively

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top