ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embarrassing

EH0 M B EH1 R AH0 S IH0 NG   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embarrassing-, *embarrassing*, embarrass
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is a question of my honor. It is very embarrassing.มันเป็นข้อสงสัยที่ไร้ซึ่งเกียรติ น่าละอายมาก The Great Dictator (1940)
You're insulting them, and you're embarrassing me.คุณกำลังดูถูกพวกเขา และคุณอายฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You're embarrassing me.นายทำให้ข้าขายหน้ามากๆ Labyrinth (1986)
Embarrassing me in front of my friends, like I'm a deadbeat.แหกหน้ากูต่อหน้าเพื่อนเนี่ยนะ เหมือนกูปัญญาอ่อน Goodfellas (1990)
Rachel! God, this is so embarrassing.ว้า ขายหน้าจังแฮะ The Bodyguard (1992)
This is embarrassing.นี่มันน่าอับอายชะมัด Cool Runnings (1993)
I've never seen anything like this. I know it's not funny, but how embarrassing.ผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย ผมรู้ มันไม่ขำเลย แต่มันน่าตลกจริง ๆ Cool Runnings (1993)
- embarrassing, that's all.+ น่าอายก็แค่นั้น The Joy Luck Club (1993)
- lt was embarrassing at first.- เริ่มจากทำอะไรที่ดูกระอักกระอ่วน Squeeze (1993)
Anyway, enough, sorry. I'm embarrassing you.พอแล้ว ฉันอายนะ แล้ว อะไร Junior (1994)
You're embarrassing me.คุณอายฉัน The Birdcage (1996)
- I'm tryin' to clarify something'. - You're embarrassing him. - It doesn't make any sense.ชั้นแค่จะถามให้มันเคลียร์เพราะว่า แกเล่าวกไปวนมาชั้นฟังแล้วยังงงอยู่ เลย Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarrassingFancy forgetting my glasses, it's so embarrassing.
embarrassingHardly had he woke up when he remembered the embarrassing incident of the previous night.
embarrassingHow embarrassing!
embarrassingIt's an embarrassing question.
embarrassingIt's embarrassing to be seen without make-up so please don't stare.
embarrassingIt was embarrassing the way my parents bragged about me at the concert.
embarrassing"Lemme see your painting." "Must you? It's embarrassing!"
embarrassingMy stomach started growling right there in the meeting. It was embarrassing.
embarrassingNow that I think over it, it's somehow embarrassing.
embarrassingThis is the most embarrassing moment of my life.
embarrassing"Yes, the bisque-doll-like Erika" "Th-that expression is a little embarrassing, could you stop using it?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอัปยศอดสู[ADV] shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
เปิ่น[ADV] embarrassingly, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: พวกเราต้องคอยดูแลป้าแกดีๆ อย่าให้แกทำอะไรเปิ่นอีก, Thai definition: อย่างมีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
ความตะขิดตะขวงใจ[N] embarrassing, See also: hesitation, fluster, confusion, Thai definition: อาการที่ทำโดยไม่สนิทใจหรือไม่สะดวกใจเพราะกระดากอายเป็นต้น
เจื่อน[ADV] sheepishly, See also: embarrassingly, Example: ผู้เฒ่ายิ้มเจื่อนพรางความรู้สึกที่ฝังลึกในใจ, Thai definition: วางหน้าไม่สนิท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.   FR: respecter l'amour-propre

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBARRASSING    EH0 M B EH1 R AH0 S IH0 NG
EMBARRASSINGLY    EH0 M B EH1 R AH0 S IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embarrassing    (v) ˈɪmbˈærəsɪŋ (i1 m b a1 r @ s i ng)
embarrassingly    (a) ˈɪmbˈærəsɪŋliː (i1 m b a1 r @ s i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
peinlich {adj} | peinlicher | am peinlichstenembarrassing | more embarrassing | most embarrassing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
照れくさい;照れ臭い[てれくさい, terekusai] (adj-i) embarrassing; awkward [Add to Longdo]
恥ずい[はずい, hazui] (adj-i) (col) (abbr) (See 恥ずかしい) embarrassing [Add to Longdo]
不覚を取る;不覚をとる[ふかくをとる, fukakuwotoru] (exp,v5r) to suffer an embarrassing defeat [Add to Longdo]
迷惑至極[めいわくしごく, meiwakushigoku] (n,adj-na) great nuisance; extremely annoying; quite embarrassing [Add to Longdo]
迷惑千万[めいわくせんばん, meiwakusenban] (n,adj-na) great nuisance; extremely annoying; quite embarrassing [Add to Longdo]
擽ったい(P);擽ぐったい(io)[くすぐったい, kusuguttai] (adj-i) (1) (uk) ticklish; (2) embarrassing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embarrassing
   adj 1: hard to deal with; especially causing pain or
       embarrassment; "awkward (or embarrassing or difficult)
       moments in the discussion"; "an awkward pause followed
       his remark"; "a sticky question"; "in the unenviable
       position of resorting to an act he had planned to save
       for the climax of the campaign" [syn: {awkward},
       {embarrassing}, {sticky}, {unenviable}]
   2: causing to feel shame or chagrin or vexation; "the
     embarrassing moment when she found her petticoat down around
     her ankles"; "it was mortifying to know he had heard every
     word" [syn: {embarrassing}, {mortifying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top