ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embalming fluid

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embalming fluid-, *embalming fluid*, embalming flui
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embalming fluid[SL] เหล้าแรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embalming Fluidน้ำยาดองไม่ให้เน่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, it's embalming fluid.ไม่ มันคือของเหลวจากการดองศพ Jump the Shark (2009)
The blood is drained through the jugular vein and replaced with embalming fluid through onethe major arteries.แล้วแทนที่ด้วยน้ำยาดองศพ เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ ปกติก็จะใช่เวลาสักสองสามชั่วโมง Cold Comfort (2009)
You're Drinking embalming fluid. Ohhh....ดื่มเหล้าแรงๆ สักหน่อยมั้ย Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Yeah and once you get past the smell of embalming fluid he's actually kind of fun.ถ้าเธอมองข้ามกลิ่น ยาดองศพได้เขาก็น่ารักนะ Masks (2011)
Mostly stolen embalming fluid, though.ส่วนใหญ่จะขโมยน้ำยาดองศพ There's No Place Like Home (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top