ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embalm

EH0 M B AA1 M   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embalm-, *embalm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embalm[VT] ดองศพ, Syn. mummify, preserve
embalming fluid[SL] เหล้าแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embalm(เอมบาล์ม') vt. ดองศพ,ทำให้อยู่ในความทรงจำ,ทำให้หอมหวนด้วยน้ำยา,ป้องกันการเจริญ., See also: embalmer n.ดูembalm embalmment n. ดูembalm

English-Thai: Nontri Dictionary
embalm(vt) อาบยาศพ,ดอง(ศพ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embalmingการฉีดดองศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embalmingการดองซากศพ,ศพ,การดอง [การแพทย์]
Embalming Fluidน้ำยาดองไม่ให้เน่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embalmer (n ) คนแต่งศพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, it's embalming fluid.ไม่ มันคือของเหลวจากการดองศพ Jump the Shark (2009)
- Embalmed.- ดองศพหนะ Cold Comfort (2009)
So if I wanted to embalm a body, well, what's the process?ถ้าชั้นอยากจะดองศพ, เอ่อ มันมีขั้นตอนยังไง? เริ่มจากที่ปิดจมูกก่อน Cold Comfort (2009)
The blood is drained through the jugular vein and replaced with embalming fluid through onethe major arteries.แล้วแทนที่ด้วยน้ำยาดองศพ เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ ปกติก็จะใช่เวลาสักสองสามชั่วโมง Cold Comfort (2009)
Embalming, I mean.คนบางคนก็อยากจะดูดีในงานศพของตัวเอง Cold Comfort (2009)
The question is why embalm the body of someone you murdered.คำถามก็คือ ทำไมคนๆนึงถึงดองศพ คนที่เค้าเพิ่งฆ่าไป เค้าอยากจะเก็บพวกเค้าไว้ Cold Comfort (2009)
Maybe fear of abandonment speaks to his history. But eventually even an embalmed body will decay and he finds himself in need of new victims.แต่สุดท้ายแล้วศพที่ดองก็จะเสื่อม ทำให้เค้าต้องหาเหยื่อรายใหม่ Cold Comfort (2009)
Claire, all embalmed. That's the first 3.นั่นเป็นสามรายแรก ลอมบาดี้ยังอยู่ข้างนอกนั่น Cold Comfort (2009)
They were alive when they were embalmed? Looks that way. Tox screens show significant levels of barbiturate.เหมือนจะเป็นแบบนั้นนะ ผลตรวจสารพิษตรวจพบยากล่อมประสาท Cold Comfort (2009)
There's enough space and ventilation to accommodate an embalming suite.เค้างุ่มง่ามต่อหน้าคนอื่น, โดยเฉพาะผู้หญิง Cold Comfort (2009)
Doesn't have a car. The embalming equipment, the drugs...ฟังนะ เจ้าหมอนี่ชอบอยู่กับคนตาย Cold Comfort (2009)
He might embalm you if he catches you.เขาอาจจะดองเธอถ้าเขาจับเธอได้ Under the Mountain (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBALM    EH0 M B AA1 M
EMBALMED    EH0 M B AA1 M D
EMBALMING    EH0 M B AA1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embalm    (v) ˈɪmbˈaːm (i1 m b aa1 m)
embalms    (v) ˈɪmbˈaːmz (i1 m b aa1 m z)
embalmed    (v) ˈɪmbˈaːmd (i1 m b aa1 m d)
embalming    (v) ˈɪmbˈaːmɪŋ (i1 m b aa1 m i ng)
embalmment    (n) ˈɪmbˈaːmənt (i1 m b aa1 m @ n t)
embalmments    (n) ˈɪmbˈaːmənts (i1 m b aa1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンバーミング[, enba-mingu] (n) embalming [Add to Longdo]
防腐[ぼうふ, boufu] (n,adj-no) preservation; embalmment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  embalm
      v 1: preserve a dead body

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top