ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elytron

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elytron-, *elytron*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elytronn. ปีกแข็งของแมลงบางชนิด -pl. elytra

Japanese-English: EDICT Dictionary
翅鞘[ししょう, shishou] (n) elytron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elytron
   n 1: either of the horny front wings in beetles and some other
      insects which cover and protect the functional hind wings
      [syn: {wing case}, {elytron}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

elytron

 


  

 
elytron
 • n. ปีกแข็งของแมลงบางชนิด -pl. elytra [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Elton, electron, Aldrin, Alton, Eldon, flatiron, Beltran, altering, Latrina, elating, latrine, Elden, Eldin, poltroon, Lateran, Latrena, Aldon, aileron, ultra

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top