ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eludes

IH0 L UW1 D Z   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eludes-, *eludes*, elude
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's something about your playing that eludes me.มีบางอย่างเกี่ยวกับวิธีเล่นของเธอทำให้ฉันงง The Red Violin (1998)
But the larger picture still eludes you.แต่คุณยังไม่เห็นภาพโดยรวม Law Abiding Citizen (2009)
It eludes me.มันหายไปอยู่เรื่อย The Thing in the Pit (2010)
Sleep eludes me, Leonard.ตัวนอนหลับหนีไปจากฉันอ่ะ เลนเนิร์ด The Apology Insufficiency (2010)
Her eyes eludes... a hint of sadness, mystery, moist, a kind of charm.ดวงตาของเธอหลบต่ำ ซ่อนความเศร้าไว้ ลึกลับ Finding Mr. Destiny (2010)
Maybe he's a remorseless madman with no empathy, who eludes detection by manipulating others.บางทีเขาอาจเป็นคนบ้า ที่ไร้ความปราณีและความเห็นใจ ที่พยายามไม่ให้ตัวเองโดนจับได้ โดยการปั่นหัวคนอื่น Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
However, its purpose still eludes them.ช่างมันก่อน, ตอนนี้ยังคงหลีกเลี่ยงมันไว้ก่อน Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
The answer to that question still eludes me.คำตอบของคำถามนั้น ฉันยังไม่รู้ Into the Dark (2012)
Katherine Pierce eludes death yet again-- ha ha!แคทเธอรีน เพียร์ซ - หนีจากความตายได้อีกครั้ง Monster's Ball (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eludesHis name eludes me.

CMU English Pronouncing Dictionary
ELUDES    IH0 L UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eludes    (v) ˈɪlˈuːdz (i1 l uu1 d z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top