ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elohim

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elohim-, *elohim*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elohim มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elohim*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elohimn. พระเจ้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ELOHIM, ADONAI, JEHOVA. !Elohim, Adonai, Jehova. The Story of Ruth (1960)
The elohim, the most holy of all the extraterrestrials... they saw it all.Elohim, der heiligste aller Außerirdischen hat alles verfolgt. Beethoven's 5th (2003)
Elohim, Shen, Ra.Elohim, Shen, Ra. X-Men: Apocalypse (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top