ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ellipse

AH0 L IH1 P S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ellipse-, *ellipse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ellipse[N] รูปวงรี, See also: รูปทรงรี, Syn. oval

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ellipse(อิลิพซฺ') n. รูปกลมไข่

English-Thai: Nontri Dictionary
ellipse(n) รูปไข่,รูปรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ellipseวงรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ellipseวงรี [TU Subject Heading]
Ellipseรูปวงรี,วงรี [การแพทย์]
ellipseวงรี, เซตของจุดทุกจุดในระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดใด ๆ ในเซตนี้ไปยังจุดคงที่สองจุด มีค่าคงตัว จุดคงที่ทั้งสองนี้เรียกว่า โฟกัส   ดูรูปประกอบ  F1, F2 คือโฟกัสของวงรี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Long ellipse with a tail.รูปวงรียาวมีหาง Resurrection (2008)
A dark day for Richard Nixon, who has drawn crowds to the vast Ellipse south of the White House before.เป็นวันที่มืดมนสำหรับริชาร์ด นิกสัน คนที่ถูกผู้คนห้อมล้อม ไปยังห้องรูปไข่ด้านทิศใต้ ของทำเนียบขาว Frost/Nixon (2008)
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า The Day the Earth Stood Still (2008)
Because, what is a circle except a very special ellipse whose foci have joined so close together that they appear to be one.วิ่งงง! Agora (2009)
ONE GUY USES DASHES WHILE THE OTHER USES ELLIPSES. HEH.คุณไปเอาเจ้าเด็กนี่มาจากไหนกัน? Soul Mates (2009)
Probably doesn't help that he was a fan of the ellipses.นี่ช่วยได้ไหม ที่เขาชอบใช้ (จุด ".." ) บ่อยๆเวลาเขียนหนังสือ Sad Professor (2011)
Why don't we do you a favor and skip your ellipses?ทำไมไม่ให้เราช่วย ให้คุณข้ามมันไปล่ะ G.G. (2012)
The astronomer Johannes Kepler had demonstrated, some 80 years before, that the orbits of the planets around the Sun were not perfect circles, but actually ellipses, and that the closer a planet was to the Sun,บาง 80 ปีก่อน ว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ รอบดวงอาทิตย์ ไม่ได้เป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบ แต่ที่จริงวงรี When Knowledge Conquered Fear (2014)
That's why the planets move in ellipses.แต่ครับวิธีที่คุณสามารถรู้ว่านี้หรือไม่? When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงรี[n.] (wongrī) EN: ellipse ; oval ; ovoid   FR: ellipse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELLIPSE    AH0 L IH1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ellipse    (n) ˈɪlˈɪps (i1 l i1 p s)
ellipses    (n) ˈɪlˈɪpsɪz (i1 l i1 p s i z)
ellipses    (n) ˈɪlˈɪpsiːz (i1 l i1 p s ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, / ] ellipse, #27,004 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellipse {f} [math.]ellipse [Add to Longdo]
Ellipse {f} | Ellipsen {pl}ellipsis | ellipses [Add to Longdo]
Ellipsenbahn {f}elliptical orbit [Add to Longdo]
Ellipsenschablone {f}ellipse template [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小判型[こばんがた, kobangata] (n) an ellipse or oval [Add to Longdo]
楕円;だ円;橢円(oK)[だえん, daen] (n,adj-no) ellipse [Add to Longdo]
長円[ちょうえん, chouen] (n,adj-no) ellipse; oval [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
楕円[だえん, daen] ellipse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ellipse
   n 1: a closed plane curve resulting from the intersection of a
      circular cone and a plane cutting completely through it;
      "the sums of the distances from the foci to any point on an
      ellipse is constant" [syn: {ellipse}, {oval}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top