ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elhi

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elhi-, *elhi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elhi[ADJ] เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิวเดลี[n. prop.] (Niū Dēlī) EN: New Delhi   FR: New Delhi

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリースルタン朝[デリースルタンちょう, deri-surutan chou] (n) Delhi Sultanate (1206-1527 CE) [Add to Longdo]
デリー王朝[デリーおうちょう, deri-ouchou] (n) (See デリースルタン朝) Delhi Dynasties; the Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasties of India [Add to Longdo]
ニューデリーメタロベータラクタマーゼ[, nyu-deri-metarobe-tarakutama-ze] (n) New Delhi metallo-beta-lactamase; NDM-1 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top