ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elephants

EH1 L AH0 F AH0 N T S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elephants-, *elephants*, elephant
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elephants[SL] เมาเหล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elephantsช้าง [TU Subject Heading]
Elephantsช้าง [การแพทย์]
Elephants Earบอน [การแพทย์]
Elephants in literatureช้างในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Elephants, Fossilซากช้างดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elephantsElephants abound here.
elephantsElephants are in danger of dying out.
elephantsElephants came in large herds. [Prob. bad translation to Japanese]
elephantsElephants live in Asia and Africa.
elephantsThe elephants are the chief attraction at the circus.
elephantsThe virus cut down many elephants in Africa.
elephantsThis book says that elephants live to be over 100 years old.
elephantsWe'd better try to sell or give away all these white elephants we've collected.
elephantsYou like elephants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช้างชำนิ[N] elephants for riding on, See also: royal elephant, Syn. ช้างที่นั่ง, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างสำหรับขี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classifier : domesticated elephants]   FR: [classificateur : éléphants domestiques]
โจมทัพ[n.] (jōmthap) EN: herd of war elephants ; war-elephant troop ; elephant batallion   
ลานช้าง[n. exp.] (lān chāng) FR: parc à éléphants [m]
งานช้าง[n. exp.] (ngān chāng) EN: Elephant round-up (Surin)   FR: Fête des éléphants (Surin)
ตกปลอก[v.] (tokpløk) EN: over with a band ; tether the legs with a halter or loop (as for elephants)   
ยุทธหัตถี[n.] (yutthahatthi) EN: war elephant ; hand-to-hand combat on elephants' backs   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEPHANTS    EH1 L AH0 F AH0 N T S
ELEPHANTS'    EH1 L AH0 F AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elephants    (n) ˈɛlɪfənts (e1 l i f @ n t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top