ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elephantiasis

EH2 L IH0 F AH0 N T AY1 AH0 S IH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elephantiasis-, *elephantiasis*, elephantiasi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elephantiasis[N] การเติบโตอย่างมากเกินไป, See also: การพัฒนาอย่างผิดปกติ
elephantiasis[N] โรคเท้าช้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elephantiasis(เอลละฟันไท'อะซิส) n. โรคเท้าช้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elephantiasisโรคเท้าช้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elephantiasisโรคเท้าช้าง [TU Subject Heading]
Elephantiasisโรคเท้าช้าง [การแพทย์]
Elephantiasisอาการอวัยวะช้าง,โรคเท้าช้าง,อวัยวะสืบพันธุ์บวมใหญ่มีผิวหยาบ,ผิวหนังหยาบ [การแพทย์]
Elephantiasis, Filarialโรคเท้าช้างชนิดฟิลาเรีย [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท้าช้าง[N] elephantiasis, Count unit: โรค, Thai definition: โรคชนิดหนึ่งซึ่งทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมีอาการหนังหนาหยาบคล้ายหนังช้างและมีขนาดโตขึ้น มักพบบ่อยที่เท้าหรือขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท้าช้าง[n.] (thāochāng) EN: elephantiasis   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEPHANTIASIS    EH2 L IH0 F AH0 N T AY1 AH0 S IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elephantiasis    (n) ˌɛlɪfəntˈaɪəsɪs (e2 l i f @ n t ai1 @ s i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
象皮病[ぞうひびょう, zouhibyou] (n) elephantiasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elephantiasis
      n 1: hypertrophy of certain body parts (usually legs and
           scrotum); the end state of the disease filariasis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top