ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elephant's

EH1 L AH0 F AH0 N T S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elephant's-, *elephant's*, elephant'
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elephant's ###SW. ear n. ต้นเผือก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คชาภรณ์[N] elephant's ornament, Example: พระศรีสุริโยทัยทรงช้างที่ประดับคชาภรณ์ไว้อย่างงดงาม, Thai definition: เครื่องประดับช้าง
พเนก[N] elephant's pillow, See also: cushion pad for an elephant to sleep, Example: ควาญช้างนำพเนกมาให้ช้าง 4 เชือก, Thai definition: หมอนสำหรับช้างหนุนนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญงาช้าง[X] (jaroēn ngā chāng) EN: cut off an elephant's tusk   
คูน [n.] (khūn) EN: Giant Elephant's Ears   
งวงช้าง[n. exp.] (ngūang chāng) EN: elephant's trunk ; elephant's proboscis   FR: trompe d'éléphant [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEPHANT'S    EH1 L AH0 F AH0 N T S

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top